IVF/ICSI

Bild på befruktning av ägg.

Provrörsbefruktning IVF/ICSI

Efter stimulering av äggstockarna med hormonsprutor under 10-12 dagar görs ett uttag av ägg. Äggen tas om hand på laboratoriet och spermierna tillsätts några timmar senare. Efter 5 dagars odling (ibland 2-3 dagar) i värmeskåp har embryona delat sig och ett av dem (i undantagsfall två) kan återföras till kvinnans livmoder. När spermakvaliteten är nedsatt kan äggen befruktas genom att en spermie injiceras i varje ägg (intracytoplasmatisk spermieinsemination ICSI)

Möjlighet att frysa embryon

Ett av målen med provrörsbefruktning är att erhålla flera embryon av god kvalitet. Vi återför vanligen ett sådant embryo i taget. Om det finns övertaliga embryon av god kvalitet kan dessa frysas ned för framtida upptining och återföring.

Om ni efter genomförd behandling med provrörsbefruktning får negativt resultat men har embryon nedfrysta kan ni kontakta barnmorskorna per telefon när ni vill planera återföring av ett fryst, tinat embryo.

Återförande av upptinat embryo

Vid återförandet av ett upptinat embryo ska din partner vara närvarande. I den händelse din partner inte kan närvara vid frysåterföringen ska partnern skriva på ett medgivande som tas med vid återföringen tillsammans med partners legitimation.

I de enstaka fall då embryon inte klarar upptiningen får ni besked om detta på telefon samma dag som planerad återföring.

Maximal frystid

Maximalt tillåten frystid för embryon är för närvarande 10 år. Man kan i särskilda fall få förlängd frystid efter godkännande från Socialstyrelsen. Vill ni ansöka om förlängd frystid måste ni höra av er till Reproduktionscentrum. Ni ska sedan själva skriva till Socialstyrelsens rättsliga råd med en ansökan. Se instruktion under blanketter.