Sökuppdrag

ikon glödlampa

Sökuppdrag

Medicinska biblioteket hjälper sjukvården att söka och sammanställa evidens för behandlingar, diagnostiska metoder och medicinsk teknik. Vi kan bistå vid systematiska litteratursökningar och andra typer av sökuppdrag som t.ex. HTA eller Mini-HTA.

 Beställ sökuppdrag
ikon

Avslutade sökuppdrag

  • Implementering av databas för trauma och brännskador
  • Kvinnor och autism
  • Käkbensnekros efter tandextraktion hos patienter som medicinerar med högdos antiresorptiva läkemedel
  • Rehabilitering vid konservativ behandling av proximal humerusfraktur
  • Riskskattning av patienter med låg och måttlig risk för hjärtkärlsjukdom
  • Särgymnasium: Metoder för att ta del av egna perspektiv hos tonåringars och elever med intellektuell funktionsnedsättning
  • Transplantation av njurar och pancreas/bukspottkörtlar hos patienter med svår diabetes eller svår njursvikt