Sökuppdrag formulär

Om du vill föreslå ett HTA-projekt så förtydliga genom att beskriva ditt ärende/frågeställning enligt PICO. Annars fortsätt till fråga 14.

Mina personuppgifter (namn, e-post, telefonnummer, klinik-/avdelningstillhörighet) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att planera, genomföra och dokumentera sökuppdraget. Personuppgifterna kommer att sparas under den tid sökuppdraget pågår.