Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Mottagningar inom klinisk genetik

Vi ger genetisk vägledning åt personer och familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sitt barn, sig själv, eller annan i släkten.

Mottagningen är uppdelad i tre specialinriktningar: onkogenetisk, allmängenetisk, och barngenetisk mottagning. Ni erbjuds besök för genetisk vägledning i form av informationssamtal samt ställningstagande till genetisk utredning. I genetisk vägledning ingår information om behandling, förebyggande åtgärder samt handläggning. I vissa fall utförs familjeutredning. För att komma till våra patientmottagningar tar vi med fördel emot på remiss. Remiss underlättar uppföljningen och kan utfärdas av husläkare eller annan specialistläkare.

Onkogenetiska mottagningen

Hit remitteras du om det finns misstanke om ärftlig form av cancer hos individen och/eller i familjen. Vanliga orsaker till utredning är misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer eller tjocktarmscancer.

Allmängenetiska mottagningen

Hit remitteras och handläggs alla övriga konsultationer. Exempel är, utredningar som avser misstänkt ärftliga sjukdomar i familjen, utredningar av sjukdomar i muskler eller bindväv eller infertilitet och barnlöshet.

Barngenetiska mottagningen

Hit remitteras och handläggs barn med utvecklingsförsening oftast av oklar orsak samt barn med missbildningar och misstänkta syndrom. Mottagningen sker på Akademiska barnsjukhuset (ingång 95). Ett nära samarbete finns med samtliga enheter på barnsjukhuset.