Barngenetiska mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 59 40

Besök oss

Besöksadress

Klinisk Genetik,Rudbeck laboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20

 Hitta till ingång

Hit remitteras och handläggs barn med utvecklingsförsening oftast av oklar orsak samt barn med missbildningar och misstänkta syndrom. Mottagningen sker på Akademiska barnsjukhuset (ingång 95) eller på klinisk genetiks patientmottagning. Ett nära samarbete finns med samtliga enheter på barnsjukhuset.

Vår mottagning ger genetisk vägledning åt personer och familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sitt barn, sig själv, eller annan i släkten. De patienter som remitterats hit erbjuds besök för genetisk vägledning i form av informationssamtal samt ställningstagande till genetisk utredning. I genetisk vägledning ingår information om behandling, förebyggande åtgärder samt handläggning. I vissa fall utförs familjeutredning. För att komma till vår patientmottagning tar vi med fördel emot på remiss. Remiss underlättar uppföljningen och kan utfärdas av husläkare eller annan specialistläkare.

Kvalitetsregister på klinisk genetik

Klinisk genetik registrerar uppgifter om patienter i Nationellt onkogenetiskt kvalitetsregister, NOGA samt i Raraswed.

 Läs mer om våra kvalitetsregister