Barngenetiska mottagningen

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186115791

Besök oss

Besöksadress

Klinisk Genetik,Rudbeck laboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20

 Hitta till ingång

Hit remitteras och handläggs barn med utvecklingsförsening oftast av oklar orsak samt barn med missbildningar och misstänkta syndrom. Mottagningen sker på Akademiska barnsjukhuset (ingång 95)eller på klinisk genetiks patientmottagning. Ett nära samarbete finns med samtliga enheter på barnsjukhuset.

Hos oss  utreder vi barn med utvecklingsförsening oftast av oklar orsak samt barn med missbildningar och misstänkta syndrom. Mottagningen sker på Akademiska barnsjukhuset (ingång 95). Ett nära samarbete finns med samtliga enheter på barnsjukhuset.

Vår mottagning ger genetisk vägledning åt personer och familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sitt barn, sig själv, eller annan i släkten. De patienter som remitterats hit erbjuds besök för genetisk vägledning i form av informationssamtal samt ställningstagande till genetisk utredning. I genetisk vägledning ingår information om behandling, förebyggande åtgärder samt handläggning. I vissa fall utförs familjeutredning.