Molekylär patologi

Processen molekylärpatologiskt laboratorium utför med hjälp av moderna molekylära metoder, analys av vävnadsprover med kliniska frågeställningar.

Dessutom erbjuder vi en plattform för utveckling, utvärdering och implementering av nya molekylära analyser i frontlinjen av biomedicinsk forskning och klinisk tillämpning.

Vi tillhandahåller följande kliniska analyser:

Koloncancer:

NGS
Mikrosatellitinstabilitetsanalys (MSI)

Lungcancer:

NGS
Mutationsanalys av EGFR T790M i cfDNA/plasma
ALK-, ROS1-, och RET-fusionsgensanalys (NanoString)

Bröstcancer:

NGS BRCA1/2

Melanom:

BRAF
NGS

Hjärntumörer:

LOH 1p19q
MGMT
BRAF

Leukemi/Lymfom:

Klonalitetsanalys
Hypermutationsanalys (KLL)
MRD
C-KIT (AML)
BRAF (Hårcellsleukemi)
MYD88

GIST:

NGS

Gyntumörer:

HPV-analys
Mikrosatellitinstabilitetsanalys (MSI)
NGS BRCA1/2

ÖNH-tumörer:

HPV-analys
BRAF (Tyreoideacancer)