Provtagningsmaterial

Provtagningskärl, provtagningsmaterial och olika typer av rör.

Provtagningskärl, provtagningsmaterial och olika typer av rör beställs från Mediq Varuförsörjningen.
Vissa provkärl hämtas/beställs från våra laboratorier vilket anges i texten.

Blodgassprutor

Venprovtagningsrör

Kapillärprovtagningsrör

Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi

Materialförteckning över rör, burkar och pinnar avsedda för provtagning av provmaterial/system såsom sekret, sputum, urin, feces, blod, Csv och vävnadsdelar.

Material för transport och förvaring av prover

Material för en säker provskickning internt/externt. För prover som levereras med bud eller via rörpost. 

Övrigt provtagnings- och förvaringsmaterial

Rör till urinprovtagning, burkar till fecesprovtagning, provtagningsmaterial för genetisk och patologisk provtagning.