Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Praktisk hantering inför transport av prov inom Sverige.

Alla prov skall packas och transporteras på ett säkert sätt, så att provmaterial inte kan läcka ut under normala transportförhållanden.

Anvisningar finns i Packa Provet Rätt och kan laddas ner från Folkhälsomyndigheten.

Tidtabeller för provtransporter

Provtransporter på Akademiska sjukhuset

Tidtabell för provtransport från provskåp till laboratorier på Akademiska sjukhuset

Provtransporter inom Region Uppsala

Björklinge och Bälinge (pdf)

Enköping (pdf)

Enköpings omnejd (pdf)

Norduppland (Tierps omnejd) (pdf)

Stockholmsturen (pdf)

Uppsala med omnejd (pdf)

Provtransporter med ULs sjukresebussar inom Region Uppsala

Här finns aktuella tidtabeller för Enköping-Örsundsbro-Uppsala (bussnummer 982), Öregrund-Östhammar-Gimo-Alunda-Uppsala (bussnummer 984) och Skutskär-Tierp-Uppsala (bussnummer 986) 

Tidtabeller (ul.se)

Egen transport från Västerås

Västerås