Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Inom Akademiska laboratoriet utförs ett antal analyser och laboratorieutredningar av högspecialiserad karaktär.

Verksamheterna utvecklas kontinuerligt för att möta sjukvårdens behov av specialiserade analyser.

Klinisk kemi och farmakologi

Här utförs t.ex läkemedelsrelaterade genotypningar och resistenstest av cancerläkemedel. Hormonanalyser (endokrina tumörer) t.ex Chromogranin A [CGA] , Glykoproteinhormon, fri alfa-subenhet [GPH], Vasoaktiv intestinal peptid [VIP], Gastrin och Pankreaspolypeptid [PP]. Vidare utförs utredning vissa primära immunobrister (granulocytfunktion), koagulopatier (trombocyt-receptorer och funktion) och allergi (Basofil allergenstimulering, CDsens). Med högupplösande masspektrometri utförs Levonorgestrel.

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi utför diagnostik för zoonotiska sjukdomar bl.a S-Rickettsia, Rickettsia DNA i olika material (biopsi, CSV och ledvätska).

Följande specialanalyser utförs inte längre hos oss Hepatit C-virus [HCV], proteashämmare- NS3 och NS5A, resistensbestämning. Se istället Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för remiss. Klinisk mikrobiologi - Sahlgrenska Universitetssjukhuset