Forskare

Forskargruppsledare, Centre of Excellence, inflammation


Samar Basu, docent och forskare, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Specialområden är oxidativ stress och inflammation.

Marie Carlson, sektionen för gastroenterologi och hepatologi. Specialområden är Eosinofiler och inflammatorisk tarmsjukdom

Bengt Fellström, sektionen för njursjukdomar. Specialområden är inflammation vid njursjukdomar och uremi.

Birgitta Heyman, professor vid institutionen för cell och molekylärbiologi, Uppsala Universitet. Specialområde är reglering av antikroppssyntes.

Roger Hällgren, sektionen för reumatologi. Specialområden är reumatiska sjukdomar, födoämnesöverkänslighet.

Christer Janson, professor, allergi och lungkliniken. Specialområden är astma och KOL, epidemiologi och remodellering.

Sandra Kleinau, professor i molekylär immunologi. Specialområden kronisk inflammation, autoimmunitet.

Olle Korsgren, professor i klinisk immunologi. Specialområde transplantationsbiologi.

Olle Kämpe, professor och överläkare, sektionen för endokrinologi och diabetesvård. Specialområde autoimmuna polyendokrina sjukdomar.

Anders Larsson, professor i klinisk kemi. Specialområde inflammationsdiagnostik.

Ulla Lindqvist, docent, sektionen för reumatologi.

Bengt Långström. Specialområde är PET imaging.

Åsa Melhus, universitetslektor i klinisk mikrobiologi. Specialområde infektionsbiologi.

Bo Nilsson, professor i klinisk immunologi. Specialområde är komplementsystemets funktion.

Lennart Nordvall, professor. Specialområden är barnallergi och astmafenotyper.

Karlis Pauksen, docent. Specialområde är inflammatoriska akuta infektioner.

Fredrik Rorsman, docent, sektionen för gastroenterologi och hepatologi. Specialområden är genetik och inflammatorisk tarmsjukdom.

Lars Rönnblom, professor. Specialområde är inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar.

Johan Rönnelid, docent, klinisk immunologi. Specialområde är autoimmunitet och allergi.

Agneta Siegbahn, professor i klinisk kemi och farmakologi. Specialområden är koagulation och hjärt-kärlsjukdomar.

Jan Sjölin, professor i infektionssjukdomar. Specialområde är inflammatoriska mekanismer vid sepsis.

Thomas Tötterman, professor i klinisk immunologi. Specialområde är immunreglering och immunterapi.

Per Venge, professor i klinisk kemi. Specialområden är inflammations- och immunbristdiagnostik.