Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är regioner och sjukhus över hela Sverige, med fokus på de mellersta regionerna. Vi transporterar även utländska patienter i behov av specialistvård vid Akademiska sjukhuset.

Sverige

Var man än bor i Sverige ska man vid behov ha tillgång till högspecialiserad vård. Vi hämtar patienter överallt i landet och ser till att de får komma till de specialistavdelningar som på allra bästa sätt kan ge dem den vård de behöver.

Utrikes- internationell specialistvård

Vi hämtar utländska patienter då de är i behov av en second opinion eller specialistvård där vi är särskilt framstående, exempelvisendokrin onkologi (läran om hormonproducerande tumörsjukdomar). I takt med att världen blir mer globaliserad och samarbetet mellan länder, sjukhus och läkare stärks ökar också våra flygningar till och från andra länder.