Medicinsk utrustning

Personal vid ambulanshelikoptern.
Medicinsk utrustning

Vår utrustning är specialtillverkad med integrerade system för medicinteknisk utrustning, syrgas och luft på både intensivvårdsbårarna och kuvöserna. All medicinteknisk utrustning är testad och flyggodkänd.

Ombord på helikopter och flygplan finns minst 7 500 liter syrgas och kompressorer för medicinsk luft.

Ombord finns alltid:

 • ett brett förråd med läkemedel och vätskor
 • aktivt patientvärmarsystem Covidien Warm Touch
 • L.O.X (flytande syrgas) kompressorer för medicinsk luft
 • halvautomatisk defibrillator Laerdal FR2.
 • Philips Intellivue X2 övervakningsutrustning
 • Vidacare EZ-IO system för intraosseös infusion

Intensivvårdsbårarna

 • 1000 liter syrgas integrerat
 • Respirator Hamilton T1 med endtidal koldioxidmätning
 • Trekanals infusionspump IVAC Alaris Med System III
 • Blodgasanalysator I-stat
 • Ejektorsug och batteridriven sug Laerdal LCSU 3
 • Philips MRx övervakningsutrustning med avancerad defibrillator (extern pacing och synkroniseringsfunktion).

Vid behov utökas utrustningen och bemanningen för att kunna transportera två respiratorkrävande intensivvårdspatienter samtidigt i vår Learjet

Intensivvårdskuvöserna

Två kuvöser finns tillgängliga för samtidig transport av tvillingar med vårt flygplan

 • Kuvös Airborne
 • Ventilator Airborne TV1
 • Övervakningsmonitor Philips X2
 • Befuktare neopod
 • BBraun Prefusor sprutpumpar
 • Aeronox NO-doseringsutrustning
 • Laerdal LCSU3 sug
 • O2/luft gasblandare för grimma
 • 1000 liter medicinsk luft integrerat
 • 1000 liter syrgas integrerat
 • Underrede anpassat för Allfa/Lifeport