Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Medicinsk utrustning

Personal vid ambulanshelikoptern.
Medicinsk utrustning

Vår utrustning är specialtillverkad med integrerade system för medicinteknisk utrustning, syrgas och luft på både intensivvårdsbårarna och kuvöserna. All medicinteknisk utrustning är testad och flyggodkänd.

Ombord på helikopter och flygplan finns minst 7 500 liter syrgas och kompressorer för medicinsk luft.

Ombord finns alltid:

 • Ett brett förråd med läkemedel och vätskor.
 • Hamliton T1 Ventilator med möjlighet att ventilera små barn.
 • Ultraljud och videolaryngoskop.
 • Tempus pro övervakningsutrustning med defibrillator.
 • Upp till 8 infusionspumpar för läkemedelsadministrering.
 • Ekonc och Plasma.
 • Vidacare EZ-IO system för intraosseös infusion.

Och såklart, alltid en specialistläkare och specialistsjuksköterska med lång erfarenhet som är vana att utföra intensivvårdstransporter.

Intensivvårdsbårarna

 • 1000 liter syrgas integrerat.
 • Respirator Hamilton T1 med endtidal koldioxidmätning.
 • Blodgasanalysator I-stat.
 • Ejektorsug och batteridriven sug Laerdal LCSU 3.
 • Tempus Pro övervakningsutrustning med defibrillator.

Vid behov utökas utrustningen och bemanningen för att kunna transportera två respiratorkrävande intensivvårdspatienter samtidigt i flygplanen från Svenskt Ambulansflyg.

Intensivvårdskuvöserna

Två kuvöser finns tillgängliga för samtidig transport av tvillingar med vårt flygplan.

 • Kuvös Airborne
 • Ventilator Airborne TV1
 • Övervakningsmonitor Philips X2
 • Befuktare neopod
 • BBraun Prefusor sprutpumpar
 • Aeronox NO-doseringsutrustning
 • Laerdal LCSU3 sug
 • O2/luft gasblandare för grimma
 • 1000 liter medicinsk luft integrerat
 • 1000 liter syrgas integrerat
 • Underrede anpassat för Allfa/Lifeport