Kompetent personal som räddar liv

Ambulanshelikopterpersonal.

Våra team består av specialutbildade läkare och sköterskor inom luftburen intensivvård. De har mycket stor erfarenhet, fasta rutiner och är vana att utföra extremt krävande vårdinsatser på en mycket begränsad yta.

Med på uppdragen finns alltid en specialistutbildad narkos- och intensivvårdsläkare och en narkos- eller intensivvårdssköterska med flygmedicinsk utbildning. Vid kuvöstransporter av för tidigt födda eller nyfödda barn används en modern, flyggodkänd intensivvårdskuvös. Neonatolog och neonatalsjuksköterska ansvarar då för vården. Vid behov kompletteras vårdteamen med specialkompetens, exempelvis barnmorska eller ECMO-team. Vårt arbete garanterar minsta möjliga tid utanför sjukhus och vi tar alltid medicinskt ansvar från säng till säng.

Fasta team

Vi är övertygade om att trygga människor presterar bättre. Och i en verksamhet där skillnaden mellan liv och död kan vara mycket små, har vi inte råd att lämna något åt slumpen. Därför arbetar vi alltid i fasta team. Det ger trygghet och stabilitet i ett arbete som annars ofta är mycket oförutsägbart. Sköterskorna, läkarna och piloterna i våra team är vana att jobba tillsammans och vi har en låg personalomsättning. Personalen vet vad de kan förvänta sig, både av varandra och av sig själva. Det ger ett bättre och mer stabilt resultat för våra patienter och uppdragsgivare. Naturligtvis tar vi alltid medicinskt ansvar från säng till säng.