Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Háfdis.PNG

Jag heter Hafdís och jobbar som barnmorska på förlossningen. Jag hade länge en dröm om att bli barnmorska, och efter några års arbete som sjuksköterska blev det aktuellt att läsa vidare.

Det som får mig att trivas med mitt arbete är att jag får stötta blivande föräldrar och närstående under förlossning – en av deras största händelser i livet! Att få dem att känna sig trygga och väl omhändertagna. Att få arbeta nära den födande kvinnan och bevittna hennes kraft under förlossningens förlopp. Det bästa med jobbet är att se en ny familj bildas, ögonblicket när mamman och partnern får sitt barn i famnen.

Förlossningen är en bra arbetsplats trots hög arbetsbelastning, vi har många kollegor med lång erfarenhet och vi jobbar alltid i team av barnmorska och undersköterska. Där kan vi som barnmorskor utvecklas. Vi jobbar efter evidensbaserad vård och i det kliniska arbetet är forskning en viktig del av vår vård. Jag är stolt över att jobba på förlossningen och vara en del av vårt team.

Barnmorskan ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. Vi träffar många olika människor varje dag, varenda en är unik och vi försöker få en bra relation med den födande kvinnan samt partner, även då det är högt arbetstempo på avdelningen. Förlossningen är en akutavdelning och vi vet aldrig vad möter oss under ett arbetspass och behöver därför alltid att vara beredd om någon akut situation uppstår.

Om du har funderat i någon tid att utbilda dig till specialistsjuksköterska; Våga! Det kommer du inte att ångra sen.