Bastjänstgöring (BT) för läkare

Bastjänstgöring (BT) är en obligatorisk första fristående del i läkares specialiseringstjänstgöring (ST).

Krav på bastjänstgöring gäller för legitimerade läkare som inte har gjort allmäntjänstgöring (AT) i Sverige och som inte hade påbörjat sin specialiseringstjänstgöring när föreskriften trädde i kraft den 1 juli 2021.

Bastjänstgöring för läkare innebär att målstyrd introduktion till svensk hälso- och sjukvård införs som en första del i specialiseringstjänstgöring för alla som gör sin ST baserad på det nya regelverket.

Var är man anställd?

BT-läkarna anställs vid en enhet med regionalt uppdrag. Enheten ligger inom Akademiska sjukhusets Forsknings- och utbildningsavdelning (FoU). Enheten är bemannad med chef, regionövergripande studierektor och med studierektorer ansvariga för respektive tjänstgöringsavsnitt.

När kan man ansöka?

Rekrytering till BT sker två gånger per år, i februari och augusti. Ansökningar  tas enbart emot under ansökningsperioden. När ansökningen är öppen finns uppdaterad länk på den här sidan.

Vad ingår i bastjänstgöring?

Den består av fyra tjänstgöringsavsnitt. Den inleds med en månads introduktionsutbildning följt av fem månaders tjänstgöring inom primärvården, tre månaders tjänstgöring inom psykiatri, samt tre månaders tjänstgöring inom akut sjukvård. Tjänstgöringen inom primärvård är förlagd till BT-vårdcentraler geografiskt lokaliserade i olika delar av Uppsala län.

Anställningen som BT-läkare är en visstidsanställning på 12 månader (BT-utbildningstjänst).