ST-sidotjänstgöring vid Akademiska sjukhuset

Barn i säng tittar på docka tillsammans med personal.

Överenskommelse om sidotjänstgöring vid Akademiska sjukhuset ska göras direkt med respektive verksamhetsområde eller sektion. Kontakta ST-studierektor inom berörd specialitet för information om vem i verksamheten som ansvarar för överenskommelser om sidotjänstgöring.

ST-sidotjänstgöringskontrakt

När datum för tjänstgöringsperioden är överenskommet med mottagande verksamhet ska ett sidotjänstgöringskontrakt upprättas. Kontraktet är en överenskommelse med mottagande verksamhet om praktiska ramar för sidotjänstgöringen (mål, upplägg, handledare, mm).

Vem ansvarar för att ST-sidotjänstgöringskontraktet upprättas?

Du som ST-läkare ansvarar för att i god tid inför planerad sidotjänstgöring påbörja upprättandet av sidotjänstgöringskontraktet. Fyll i:  

  • Bakgrundsuppgifter (första delen av kontraktet) 
  • Ange vilka konkreta kompetensmål sidotjänstgöringen syftar till att du uppnår
  • Datum för ledigheter som är överenskomna med mottagande.

Skicka därefter kontraktet till den medarbetare i mottagande verksamhet med vilken överenskommelsen om sidotjänstgöring har gjorts. När sändande och mottagande är överens om de praktiska ramarna får sidotjänstgöringen undertecknas kontraktet av båda parter.

Överenskommelse om fördelning av lönekostnader under sidotjänstgöring

ST-enheten vid Akademiska sjukhuset ansvarar för att en skriftlig överenskommelse om fördelning av lönekostnader under sidotjänstgöringen upprättas med ansvarig chef i sändande verksamhet. Arbetet med upprättande av detta avtal påbörjas 2-3 månader innan startdatum för den planerade sidotjänstgöringen.