ATSS

Droppställning.

Akut traumasjukvård för sjuksköterskor.

Information om ATSS

ATSS vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus och är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening.

Kursinnehållet fokuserar på omhändertagandet under den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

Utbildningen pågår i tre dagar och omfattar föreläsningar, fallpresentationer och diskussioner samt praktiska moment i form av stationsträning, upprepad träning på skademarkörer. Praktisk och skriftlig examination avslutar kursen dag tre. Undersköterskorna deltar i kursen som auskultanter och examineras inte dag tre.

Kursdatum våren 2023

Örebro vecka 4 samt vecka 10

Göteborg vecka 8 samt vecka 20 

Växjö vecka 17

Kalmar vecka 17

Umeå 8—10 maj och 10—12 maj 

Uppsala 8—10 mars och 10—12 maj

Hudiksvall vecka 23

Verksamheter som arbetar med akuta traumapatienter har förtur.

Beställning av ATSS-böcker

Här kan du som är kursansvarig och ska hålla in en ATSS kurs beställa kursboken för 300 kronor/st.
Kostnader för frakt tillkommer.

Fyll i formuläret för att beställa

Kontaktinformation

Andreas Solberg, narkossköterska och traumaansvarig sjuksköterska på Sundsvalls sjukhus
andreas.solberg@rvn.se
070-594 41 59

Marie Söderberg, fil.mag. sjuksköterska akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö
marie.soderberg@kronoberg.se
047-058 88 46 

Monica Frick Bergström, traumakoordinator, sjuksköterska CIVA på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
monica.frick.bergstrom@akademiska.se
018-611 46 31, 076-721 91 55

Patric Antonsson, traumaansvarig sjuksköterska, akut- och olycksfallsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset
patric.antonsson@vgregion.se
031-342 84 36, 073-634 90 47

Susanne Almér, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, traumaansvarig på akutmottagningen, universitessjukhuset Örebro.
susanne.almer@regionorebrolan.se
019-602 17 24, 073-054 56 44