ATSS

Droppställning.

Akut traumasjukvård för sjuksköterskor.

Information om ATSS

ATSS vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus och är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening.

Kursinnehållet fokuserar på omhändertagandet under den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

Utbildningen pågår i tre dagar och omfattar föreläsningar, fallpresentationer och diskussioner samt praktiska moment i form av stationsträning, upprepad träning på skademarkörer. Praktisk och skriftlig examination avslutar kursen dag tre. Undersköterskorna deltar i kursen som auskultanter och examineras inte dag tre.

Kursdatum hösten 2023

Örebro vecka 45 (2024 vecka 4, 20 och 45)

Göteborg vecka 38 och vecka 48 (tisdag-torsdag)

Växjö vecka 47

Kalmar vecka 43 måndag-onsdag

Umeå vecka 47, tisdag-torsdag

Uppsala vecka 44 onsdag-fredag och vecka 48, tisdag-torsdag

Hudiksvall -

Åland/Mariehamn vecka 38

Falun vecka 39 onsdag-fredag (vårterminen 2024, vecka 12)

Verksamheter som arbetar med akuta traumapatienter har förtur.

Beställning av ATSS-böcker

Här kan du som är kursansvarig och ska hålla in en ATSS kurs beställa kursboken för 300 kronor/st.
Kostnader för frakt tillkommer.

Fyll i formuläret för att beställa

Kontaktinformation

Andreas Solberg, narkossköterska och traumaansvarig sjuksköterska på Sundsvalls sjukhus
andreas.solberg@rvn.se
070-594 41 59

Ann Sohl, Traumakoordinator, region Kronoberg
ann.sohl@kronoberg.se
0470-588846

Fanni Grönberg Sandin, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, sjuksköterska på akutmottagningen /AIMA på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
fanni.gronberg.sandin@akademiska.se

Patric Antonsson, traumaansvarig sjuksköterska, akut- och olycksfallsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset
patric.antonsson@vgregion.se
031-342 84 36, 073-634 90 47

Susanne Almér, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, traumaansvarig på akutmottagningen, universitessjukhuset Örebro.
susanne.almer@regionorebrolan.se
019-602 17 24, 073-054 56 44

Lars-Erik Thorén, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, traumaansvarig på akutmottagningen, universitessjukhuset Örebro.
lars-erik.thoren@regionkalmar.se
019-602 17 24, 073-054 56 44

Staffan Bylund, beredskapssamordnare Norrlands Universitetssjukhus
staffan.bylund@regionvasterbotten.se
070-2238652