Våra utbildningsuppdrag på KTC

Kliniskt utvecklingsår - KUÅ

Att arbeta som sjuksköterska är ett ansvarsfyllt, fysiskt och många gånger ett känslomässigt krävande yrke. Det kliniska utvecklingsåret skall underlätta övergången från att vara student till den faktiska professionen sjuksköterska.
Nyutexaminerade sjuksköterskor som anställs i Region Uppsala anmäls obligatoriskt av sin avdelningschef till ett kliniskt utvecklingsår. Två till fyra dagar i månaden tillbringar deltagarna på KTC. Dagarna varvas med föreläsningar, praktisk färdighetsträning, simuleringar och tillfällen för reflektion i grupp.

carin.blomgren@akademiska.se tel 0764-96 37 68
susanne.boman.skoglund@akademiska.se tel 0764-95 94 91

Information till dig som ska gå KUÅ

Datum för start av KUÅ, tid och plats får du av din avdelningschef. Under första dagens introduktion kommer du att få all den information du behöver gällande ditt Kliniska utvecklingsår. Varmt välkommen!

Information till dig som avdelningschef

Information om schemalagda dagar för respektive grupp hittar du också i Pingpong, sök KUÅ i kurskatalogenViktigt är att du som avdelningschef vidare informerar till den eller de personer du anmält om datum, tid och plats för den första dagen av det Kliniska utvecklingsåret. Information om den första dagen kommer att läggas ut i god tid innan start.

 Läs mer om KUÅ

Grund-us

En systematisk yrkesintroduktion för nyexaminerade undersköterskor på vårdavdelning inom slutenvården. Syftet är att säkra kompetensförsörjning avseende undersköterskor och kvalitetssäkra deras kompetens.

Utbildningen varvar praktisk färdighetsträning, föreläsningar och reflektion.

Grund-us innehåller sju block:

  • Tidig upptäckt och behandling (TUB).
  • Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner.
  • Andningsvård och provtagning.
  • KAD och palliativ vård.
  • Sårvård, trycksår och munhälsa.
  • Nutrition, fallprevention och "seupp" (timsrundor).
    tidig upptäckt och behandling (TUB), praktiska övningar.

Reflektion förekommer i alla block.

Kontakt

Nina Linberg Palmqvist
072-22 44 960

Anna Nordin
072-22 56 411

KTC: 018-611 91 35

E-post: grundus.ktc@akademiska.se

Din chef anmäler dig till grund-us genom pingpong. Du och din chef får bekräftelse när du är antagen till kursen. Schema för kursen skickas ut via pingpong innan kursstart.

Grund-us ges två gånger per termin. All info om omgångarna samt anmälan hittar du i pingpong.

Vid frånvaro

Anmäl alltid frånvaro både till KTC samt till din arbetsplats. Det gäller både vid sjukdom och om du ska vara ledig.  Anmäl frånvaro via mail eller till telefonnummer ovan.

 Läs mer om GRUND-US

Professionssteget

Professionssteget är en möjlighet för dig som är erfaren sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped och dietist på Akademiska sjukhuset att utvecklas i din roll, samtidigt som du bidrar med dina kunskaper. Du får utbildning, stöttning och ett konkret uppdrag att handleda andra mindre erfarna kollegor. Tycker du att det låter intressant?

 Läs mer om professionssteget