Trakeostomiutbildning

Trakeostomiutbildning

På Kliniskt träningscentrum, KTC hålls kurser av öron- näs-och hals-avdelning 85 F1 i trakeostomivård.
Utbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal inom Region Uppsala, Uppsala kommun samt privata vårdgivare.

Önskvärt är att kursdeltagare innehar någon form av grundkompetens gällande anatomi och omvårdnad. Detta är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen.

  • Varje kurstillfälle tar max 12 st deltagare.
  • Vid bokning namnge alltid kursdeltagaren.
  • Bokning ska göras minst tre vardagar innan aktuellt kurstillfälle.

För mer information, bokning och avbokning skicka e-post till:

trakeostomiutbildning@akademiska.se

Datum för höstens trakeostomiutbildningar 2022:

14/11 och 14/12

Datum för vårens trakeostomiutbildningar 2023:

6/2, 7/3, 18/4, 3/5, 15/5, 12/6 och 13/6

Tider för utbildningarna

Alla datum 9-12 och 13-16