Övriga utbildningar

Trakeostomiutbildning

På Kliniskt träningscentrum, KTC hålls kurser av Öron näsa Hals-avdelningens i trakeostomivård.
Utbildningen riktar sig till såväl personal på andra avdelningar i regionen som till kommunen och privata vårdgivare.

För mer information och anmälan:

Isabelle Zander, isabelle.zander@akademiska.se
Kursdatum: 21/1, 11/2, 20/3, 1/4, 8/5, 29/5, 5/6, 10/6 välj mellan kl. 9-12 eller kl. 13-16

ATSS

ATSS vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus och är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening. Kursinnehållet fokuserar på omhändertagnadet under den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

För mer information och kontakt: