Övriga utbildningar

Trakeostomiutbildning

På Kliniskt träningscentrum, KTC hålls kurser av Öron- näs-och hals-avdelning 85 F1 i trakeostomivård.
Utbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal inom Region Uppsala, Uppsala kommun samt privata vårdgivare.

Önskvärt är att kursdeltagare innehar någon form av grundkompetens gällande anatomi och omvårdnad. Detta är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen.

  • Varje kurstillfälle tar max 12 st deltagare.
  • Vid bokning namnge alltid kursdeltagaren.
  • Bokning ska göras minst tre vardagar innan aktuellt kurstillfälle.

För mer information, bokning och avbokning:

Isabelle Zander, utbildningssjuksköterska i trakeostomivård isabelle.zander@akademiska.se
 
Kursdatum under våren:  5/6, 10/6 välj mellan kl. 9-12 eller kl. 13-16

Kursdatum under hösten: 2/9, 30/9, 14/10, 13/11, 9/12 välj mellan kl 9-12 eller 13-16

ATSS

ATSS vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus och är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening. Kursinnehållet fokuserar på omhändertagnadet under den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

För mer information och kontakt: