Färdighetsträning och metodträning

Träna kliniska färdigheter och metoder

Genom att träna kliniska färdigheter och metoder på modeller i stället för på patienter ökar tryggheten både för personalen och patienterna.
KTC tillhandahåller ett stort antal olika möjligheter till träning tillsammans med egna instruktörer eller efter överenskommelse med instruktörer på KTC.

På KTC kan du träna på:

A och B

Skapa fri luftväg med olika hjälpmedel, syrgasadministrering och hantering av sug. Hantera svår luftväg och utbildningar i trakestomivård.

C

Blodtrycksmätning, venprovtagning, perifer venkateter, KAD, injektionsteknik, artärpunktion, subcutan venport, CVK, piccline.

D

Neurologstatus, lumbalpunktion med mera.

E och/eller undersökning och behandling

Undersökningsteknik, sond, suturering, knäpunktion.

Ett par tillfällen per termin erbjuder KTC instruktörsledd färdighetsträning i kateterisering av urinvägarna och venprovtagning. 

Målgrupp: undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Uppsala.

Innehåll: Teori och praktisk träning i katetersättning av urinvägarna samt venprovtagning.  

Plats: Kliniskt träningscentrum

Varje moment är 1,5 timme. Det är möjligt att anmäla sig till båda träningsmomenten eller bara det ena.  Sök kurserna och anmäl dig i pingpong: 

Kontakta gärna oss om du har behov av färdighetsträning, även inom andra områden än ovanstående.
Gunilla Tedenlind
018-6119135  e-post: ktc@akademiska.se

 Skicka en bokningsförfrågan