Färdighetsträning och metodträning

Träna kliniska färdigheter och metoder

Genom att träna kliniska färdigheter och metoder på modeller i stället för på patienter ökar tryggheten både för personalen och patienterna.
KTC tillhandahåller ett stort antal olika möjligheter till träning tillsammans med egna instruktörer eller efter överenskommelse med instruktörer på KTC.

På KTC kan du träna på:

A och B

Skapa fri luftväg med olika hjälpmedel, syrgasadministrering och hantering av sug. Hantera svår luftväg och utbildningar i trakestomivård, mm.

C

Blodtrycksmätning, venprovtagning, perifer venkateter, KAD, injektionsteknik, artärpunktion, subcutan venport, CVK, piccline mm

D

Neurologstatus, lumbalpunktion mm

E och/eller Undersökning och behandling

Undersökningsteknik, sond, suturering, knäpunktion mm

Kontakta gärna oss om ni har behov av färdighetsträning, även inom andra områden än ovanstående.
Eva Axelsson
018-6119135  e-post: ktc@akademiska.se

 

 

 Skicka en bokningsförfrågan