ATSS

ATSS

ATSS vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus och är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening.
Kursinnehållet fokuserar på omhändertagandet under den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

För mer information och kontakt: