SMART

Operationspersonal arbetar tillsammans.

SMART är ett tidseffektivt och resurssnålt koncept för att bedriva medicinsk simulering. Med tydliga definierade mål och syften skapar SMART-konceptet möjligheter för alla vårdenheter att utvecklas in sin förmåga att kommunicera och samarbeta.

Om SMART

Patientsäkerhetslagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård, och därmed förhindra samt förebygga antalet vårdskador. Upp till 70 % av alla händelseavvikelser beror idag på brister i kommunikationen och teamarbetet hos vårdpersonal, detta är således den enskilt vanligaste orsaken till vårdskador.

En väl fungerande kommunikation och teamarbete vårdpersonal emellan är av största vikt för att optimera patientsäkerheten. Medicinsk simulering med särskilt fokus på kommunikation och teamarbete, där vårdpersonal får öva kritiska situationer tillsammans, bidrar till en ökad patientsäkerhet.

Att vi begår misstag inom vården är alltså ett faktum. Hur kan vi dra lärdom av våra erfarenheter och hitta utvecklingsmöjligheter vars syfte bidrar till att förbättra patientsäkerheten? Att erfara, både genom verkligheten och genom simulering, samt att reflektera är ett effektivt sätt att lära och utvecklas, både för individen och för teamet.

SMART är ett simuleringskoncept som bygger på unika spelplaner samt kortlekar. Konceptet är skapad och utvecklad av Kliniskt Träningscentrum vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

SMART är ett tidseffektivt och resurssnålt koncept för att bedriva medicinsk simulering. Med tydliga definierade mål och syften skapar SMART-konceptet möjligheter för alla vårdenheter att utvecklas in sin förmåga att kommunicera och samarbeta.

Simuleringarna bygger på att de sker i ”hemmiljö” där teamen som agerar är representativa för verkligheten. Ett scenario med efterföljande reflektion ska kunna göras på 30 min.

 

Bli instruktör

Kliniskt Träningscentrum i Uppsala utbildar SMART-instruktörer. Vi erbjuder två olika instruktörsutbildningar. Den ena instruktörsutbildningen är anpassad för personal inom Region Uppsala, samt en instruktörsutbildning anpassad för övriga regioner i Sverige.

Det krävs inga tekniska förkunskaper eller tidigare simuleringserfarenhet för att bli SMART-instruktör. Det som krävs är viljan och tron på utveckling, både för dig själv och för dina kollegor, samt att kunna se reflektion som ett naturligt sätt att lära.

Under instruktörsutbildningen, som sträcker sig över två halvdagar, får du lära känna SMART-konceptet genom teoretisk och praktisk genomgång. Dag ett genomförs digitalt med föreläsningar och diskussioner och dag två genomförs som en praktisk workshop i små grupper där du som deltagare får designa och leda scenarier med efterföljande återkoppling. Du får även att lära dig handha den tekniska simuleringsutrustningen och det pedagogiska materialet.

Kursdatum 2021

För närvarande finns ingen nationell SMART-instruktörsutbildning planerad. Vid intresse mejla, smart@akademiska.se.

För höstens kursdatum samt anmälan för anställda inom Region Uppsala, se PingPong. Sök på SMART instruktörsutbildning.