SMART

Operationspersonal arbetar tillsammans.

SMART är ett tidseffektivt och resurssnålt koncept för att bedriva medicinsk simulering. Med tydliga definierade mål och syften skapar SMART-konceptet möjligheter för alla vårdenheter att utvecklas in sin förmåga att kommunicera och samarbeta.

Om SMART

Patientsäkerhetslagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård, och därmed förhindra samt förebygga antalet vårdskador. Upp till 70 % av alla händelseavvikelser beror idag på brister i kommunikationen och teamarbetet hos vårdpersonal, detta är således den enskilt vanligaste orsaken till vårdskador.

En väl fungerande kommunikation och teamarbete vårdpersonal emellan är av största vikt för att optimera patientsäkerheten. Medicinsk simulering med särskilt fokus på kommunikation och teamarbete, där vårdpersonal får öva kritiska situationer tillsammans, bidrar till en ökad patientsäkerhet.

Att vi begår misstag inom vården är alltså ett faktum. Hur kan vi dra lärdom av våra erfarenheter och hitta utvecklingsmöjligheter vars syfte bidrar till att förbättra patientsäkerheten? Att erfara, både genom verkligheten och genom simulering, samt att reflektera är ett effektivt sätt att lära och utvecklas, både för individen och för teamet.

SMART är ett simuleringskoncept som bygger på unika spelplaner samt kortlekar. Konceptet är skapad och utvecklad av Kliniskt Träningscentrum vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

SMART är ett tidseffektivt och resurssnålt koncept för att bedriva medicinsk simulering. Med tydliga definierade mål och syften skapar SMART-konceptet möjligheter för alla vårdenheter att utvecklas in sin förmåga att kommunicera och samarbeta.

Simuleringarna bygger på att de sker i ”hemmiljö” där teamen som agerar är representativa för verkligheten. Ett scenario med efterföljande reflektion ska kunna göras på 30 min.

 

Bli instruktör

Kliniskt Träningscentrum i Uppsala utbildar SMART-instruktörer. 

Det krävs inga tekniska förkunskaper eller tidigare simuleringserfarenhet för att bli SMART-instruktör. Det som krävs är viljan och tron på utveckling, både för dig själv och för dina kollegor, samt att kunna se reflektion som ett naturligt sätt att lära.

Under instruktörsutbildningen får du lära känna SMART-konceptet genom teoretisk och praktisk genomgång. Du får även att lära dig handha den tekniska simuleringsutrustningen och det pedagogiska materialet.

Kursdatum

  • För anställda inom Region Uppsala. Se Pingpong för kursdatum och anmälan, sök på SMART instruktörsutbildning. Utbildningen är under en dag och kostnadsfri.
  • För intresserade utanför Region Uppsala kontakta oss på smart@akademiska.se för aktuella kursdatum, pris och anmälan.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på smart@akademiska.se

Information till SMART-instruktörer

SMART-portalen (infocaption.com)

SMART-portalen gäller för SMART- instruktörer inom Region Uppsala och kräver inloggning.