HLR

Alla personer inom Akademiska sjukhuset som är i behov av hjärtlungräddning skall ges en optimal behandling i enlighet med Svenska HLR-rådets medicinska riktlinjer för HLR och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

All personal på Akademiska sjukhus skall ha utbildning i HLR och ges repetitionsutbildning minst en gång per år.

Personalkategori och arbetsplats avgör HLR-utbildningsnivå. Se mer i dokumentet Hjärt- och lungräddning målsättning och riktlinjer för Akademiska sjukhuset här nedan.

På Kliniskt Träningscentrum utbildas HLR-instruktörer enligt de nationella riktlinjerna från Svenska HLR-rådet. Instruktörerna ansvarar sedan tillsammans med verksamhetschefen för att bedriva kontinuerlig HLR-utbildning på sin enhet. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att HLR-utbildning blir av.

KTC håller inte grund- eller repetitionsutbildning i HLR, det är enheternas egna ansvar. KTC stöttar givetvis chefer och instruktörer ute i verksamheterna vid behov. Däremot håller KTC viss utbildning i A-HLR samt instruktörsutbildningar i S-HLR och HLR för allmänheten.

KTC tillhandahåller HLR-utrustning för utlåning. Det finns även möjlighet att boka våra HLR-rum. Bokningsförfrågan görs här: