HLR

Alla personer som vistas på Akademiska sjukhuset som är i behov av hjärtlungräddning skall ges en optimal behandling enligt Svenska HLR-rådets medicinska riktlinjer för HLR och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

All personal på Akademiska sjukhus skall ha utbildning i HLR och ges repetitionsutbildning minst en gång per år.

Personalkategori och arbetsplats avgör HLR-utbildningsnivån. Se mer i dokumentet Hjärt- lungräddning Mål och Riktlinjer för Akademiska sjukhuset som finns i Doc plus.

På Kliniskt Träningscenter utbildas HLR-instruktörer enligt de nationella riktlinjerna från Svenska hjärt- lungräddningsrådet. De, instruktörerna ansvarar sedan för att bedriva kontinuerlig HLR-utbildning på sin respektive enhet.

KTC tillhandahåller HLR-utrustning för utlåning. Det finns även möjlighet att boka något av våra HLR-rum. För bokning av utrustning och lokaler, använd länken nedan: