Instruktörsutbildningar i HLR

På KTC utbildar vi instruktörer i HLR.

Du är välkommen att anmäla dig till instruktörskurserna efter överenskommelse med din chef.  Har du frågor om instruktörskurserna är du välkommen att höra av dig till HLR-koordinatorn på KTC. Mer information finns längre ner på sidan.

Tänk på att det behövs minst en dags förberedelsetid innan kursen för att hinna läsa in materialet.

Instruktörsutbildningar som ges på KTC

Aktuella kurstillfällen och mer information om utbildningen finns i Pingpong. Är du extern kund och inte har behörighet till Pingpong, vänligen kontakta HLR-koordinatorn på KTC.

Instruktörsutbildning i S-HLR

S-HLR instruktörsutbildning finns både för vuxna och barn. Kursen är öppen för vårdpersonal så som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, BMA och fysioterapeuter på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Du kommer, efter utbildningen, vara instruktör i både S-HLR och HLR för allmänheten. Det innebär att du, förutom att undervisa på din arbetsplats, kan utbilda i egen regim ute i samhället exempelvis inom skola och föreningslivet.

Både instruktörskurs i S-HLR vuxen och S-HLR barn är en tvådagarskurs.

Undervisningsform:

Teoretiska och praktiska moment varvas

Kostnaden för kursen är under revidering och kommer uppdateras under hösten 2022.

Avbokning av kurs mindre än sju kalenderdagar innan kursstart debiteras.

Övrig information
Tänk på att det behövs minst en dags förberedelsetid innan kursen för att hinna läsa in materialet. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och det kan ske med mycket kort varsel.

Instruktörsutbildning i HLR för allmänheten

Instruktörsutbildningar i HLR för allmänheten finns för både vuxen och barn och hålls under en heldag.

Utbildningarna riktar sig till övrig personal inom regionen och de som vill utbilda allmänheten i HLR.

Undervisningsform:

Teoretiska moment varvas med praktiska.

Kontakta HLR-koordinator för mer information och intresseanmälan.

Kostnaden för kursen är under revidering och kommer uppdateras under hösten 2022.

Avbokning av kurs med mindre än sju kalenderdagar innan kursstart debiteras.

Övrig information
Tänk på att det behövs minst en dags förberedelsetid innan kursen för att hinna läsa in materialet.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och detta kan göras med mycket kort varsel.

Instruktörsutbildning i A-HLR

Instruktörsutbildning i A-HLR vuxen och A-HLR barn ges endast centralt av HLR-rådet på vissa orter och vänder sig endast till läkare och sjuksköterskor. Mer information finns här (hlr.nu)