Instruktörsutbildningar i HLR

På KTC utbildar vi instruktörer i HLR. Du är välkommen att anmäla dig till instruktörskurserna efter överenskommelse med din chef. Anmälan till kurserna görs i pingpong. Har du frågor om instruktörskurserna är du välkommen att höra av dig till HLR-koordinatorn på KTC.

Nedanstående instruktörsutbildningar ges på KTC

Instruktörsutbildning i S-HLR

S-HLR finns både för vuxna och barn. Kurserna riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.
Instruktörsutbildning i S-HLR riktar sig till de som vill och ska lära andra S-HLR. Som instruktör blir du en viktig person för att sprida kunskap om att rädda liv. Grundkurs ingår och teoretiska moment varvas med praktiska.

Aktuella kurstillfällen och mer information om utbildningen finns i pingpong. Är du extern kund och inte kommer åt pingpong, vänligen kontakta HLR-koordinator.

Du som vill gå utbildningen ska troligen undervisa på din arbetsplats i sjukvården. Eftersom du blir instruktör kan du även utbilda i egen regi till andra om du så skulle önska, exempelvis på förskola, skola eller inom föreningslivet. Därför ingår det även hur du kan arbeta med utbildningen för allmänheten. Du blir alltså både instruktör i S-HLR och i HLR för allmänheten.

Både instruktörskurs i S-HLR vuxen och S-HLR barn är under ½-dag och 1 heldag.
Dag ett: Grundkurs i S-HLR med instruktörsperspektiv
Dag två: Instruktörsutbildning

Undervisningsform
:
Teoretiska och praktiska moment varvas

Avbeställning av kurs med mindre än en vecka innan kursstart debiteras en avgift på 3000 kr för anställda i Region Uppsala, för externa kunder debiteras 4000 kr.

Övrig Information

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.


Instruktörsutbildning i HLR för allmänheten

I S-HLR vuxen lär sig deltagarna att lägga en person i stabilt sidoläge, åtgärda luftvägsstopp och att bedöma om en persona har hjärtstopp. Vidare lär sig deltagaren att behandla hjärtstopp med hjärt- och lungräddning, halvautomatisk hjärtstartare och enkla hjälpmedel.
Instruktörskurser som hålls på begäran:
Instruktörsutbildningar HLR vuxen och barn för allmänheten

Utbildningarna riktar sig till vårdpersonal och lekmän som vill utbilda andra i HLR vuxen. Som instruktör i HLR blir du en viktig person för att sprida kunskap om att rädda liv. Grundkurs HLR samt AED-hjärtstartare och luftvägsstopp ingår. Grundkurs ingår. Teoretiska moment varvas med praktiska.
Kontakta HLR-koordinator för mer information och intresseanmälan.

Avbeställning av kurs med mindre än en vecka innan kursstart debiteras en avgift på 3000 kr för anställda i Region Uppsala, för externa kunder debiteras 4000 kr.

Övrig Information:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.

Instruktörsutbildning i A-HLR och Barn A-HLR ges endast centralt och på vissa orter. För mer information se www.hlr.nu

 Skicka en bokningsförfrågan