HLR för läkare

All personal på Akademiska sjukhus skall ha utbildning i HLR och ges repetitionsutbildning minst en gång per år.

KTC har i sitt uppdrag att ge utbildning i A-HLR Vuxen och A-HLR barn för vissa kategorier av läkare enligt "Hjärt- och lungräddning, målsättning och riktlinjer för Akademiska sjukhuset". I mån av plats ges även möjlighet för övriga läkare och andra personalkategorier som av någon anledning missat sin enhets HLR-utbildning att repetera. Det ska dock inte betraktas som ersättning av enheternas egna utbildningar och repetitioner i HLR.
Vi vill uppmuntra alla läkare att delta på enheternas/avdelningarnas HLR-utbildningar. Det svenska HLR-rådet och sjukhusets HLR råd rekommenderar att man tränar HLR interprofessionellt, det vill säga med andra personalkategorier. Kontakta avdelningschef för att få mer information om deras HLR-utbildningar.

A-HLR vuxen

Deltagarna lär sig att självständigt behandla hjärtstopp på vuxna med HLR, med de läkemedel som ingår enligt handlingsplan för A-HLR, att tolka EKG-rytmer och att defibrillera manuellt och halvautomatiskt.

A-HLR barn

Utbildning i A-HLR för barn är en påbyggnad på S-HLR barn och vänder sig främst till sjuksköterskor och läkare som arbetar med barn där det krävs beredskap för att ta hand om barn med andnings och/eller hjärtstopp.

Mer information om utbildningarna och aktuella kurstillfällen finns i pingpong

Övrig information

Kursen är avgiftsfri och sker i grupp med ca 4-6 deltagare under ledning av en instruktör. Kursboken debiteras respektive verksamhetsområde med 175 kr.
OBS: vid avbeställning av kurs mindre än tre dagar innan kursstart debiteras en avgift på 500 kr