HLR för läkare

All personal på Akademiska sjukhus skall ha utbildning i HLR och ges repetitionsutbildning minst en gång per år.

Vi vill uppmana alla läkare att delta på sina enheters/avdelningens HLR-utbildningar då HLR-rådet och sjukhuset rekommenderar att träning av HLR är interprofessionellt, det vill säga med andra personalkategorier. Kontakta respektive avdelningschef för mer information om deras HLR-utbildningar.

KTC har i sitt uppdrag att ge repetitionsutbildning i A-HLR vuxen och A-HLR barn för vissa kategorier av läkare enligt Hjärt- och lungräddning målsättning och riktlinjer för Akademiska sjukhuset. I mån av plats ges även möjlighet för övriga läkare och andra personalkategorier, som av någon anledning missat sin enhets HLR-utbildning. Det ska dock inte betraktas som ersättning av enheternas egna utbildningar och repetition av HLR.

Kostnadsfri för anställda inom Region Uppsala och 1000 kr för externa deltagare.
Avbokning av kurs mindre än sju kalenderdagar innan kursstart debiteras. det gäller även anställda inom Region Uppsala.

S-HLR

S-HLR (sjukvårds-HLR) räcker för de flesta läkare på sjukhuset.

A-HLR vuxen

Utbildning i A-HLR är en påbyggnad på S-HLR och vänder sig främst till sjuksköterskor och läkare som arbetar inom akutsjukvård, kardiologi och intensivvård.

A-HLR barn

Utbildning i A-HLR barn är en påbyggnad på S-HLR barn och vänder sig främst till sjuksköterskor och läkare som arbetar inom akutsjukvård och intensivvård som riktar sig mot barn.