HLR för läkare

All personal på Akademiska sjukhus skall ha utbildning i HLR och ges repetitionsutbildning minst en gång per år.

Vi vill uppmana alla läkare att delta på sina enheters/avdelningens HLR-utbildningar då HLR-rådet och sjukhuset rekommenderar att träning av HLR är interprofessionellt, det vill säga med andra personalkategorier. Kontakta respektive avdelningschef för mer information om deras HLR-utbildningar.

Det ingår inte i KTS uppdrag att utbilda Regionens medarbetade i HLR förutom att vi ska erbjuda vissa kategorier av läkare och sjuksköterskor repetitionsutbildning i A-HLR enligt Hjärt- och lungräddning målsättning och riktlinjer för Akademiska sjukhuset. I mån av plats ges även möjlighet för övriga läkare och andra personalkategorier, som av någon anledning missat sin enhets HLR-utbildning att  delta. Det ska dock inte betraktas som ersättning av enheternas egna utbildningar och repetition av HLR. 

Det krävs inte A-HLR kompetens för att gå enstaka jourer. Anmälan sker i Pingpong

S-HLR

S-HLR (sjukvårds-HLR) räcker för de flesta läkare på sjukhuset.

A-HLR vuxen

Utbildning i A-HLR är en påbyggnad på S-HLR och vänder sig främst till sjuksköterskor och läkare som arbetar inom akutsjukvård, kardiologi och intensivvård.

A-HLR barn

Utbildning i A-HLR barn är en påbyggnad på S-HLR barn och vänder sig främst till sjuksköterskor och läkare som arbetar inom akutsjukvård och intensivvård som riktar sig mot barn.