Information till HLR-instruktörer

På Akademiska sjukhuset behandlas ca 100 patienter årligen för hjärtstopp. Genom ditt arbete som HLR-instruktör gör du en viktig insats genom att förbereda dina kollegor för det som inträffa. Er insats med korrekt behandling kan vara livsavgörande för den som drabbas av ett hjärtstopp.

Att olika professioner övar tillsammans i små grupper är den bästa träningsformen för att förbereda sig för det oförutsedda och ökar chansen till ett bra samarbete och kommunikation (CRM) där alla är trygga i sin roll.
Att vara förberedd ger säkerhet.
Samarbeta gärna med andra instruktörer inom ditt verksamhetsområde.
Enligt Akademiska sjukhusets styrdokument för Hjärt- och lungräddning ska all personal minst en gång årligen utbildas inom HLR på sin nivå. Din verksamhetschef är ytterst ansvarig för att detta sker.

Som HLR-instruktör kommer du att få en god inblick i hur HLR-verksamheten fungerar inom ditt verksamhetsområde både gällande utbildning och vid patientomhändertagande. Det är viktigt för oss som ansvarar för den sjukhusövergripande organisationen att få del av din inblick och dina synpunkter. Kontakta gärna någon av oss vid frågor eller synpunkter.
Kom ihåg att hjärtstopp/akutlarm ska rapporteras in i till Svenska hjärt-lungräddningsregistret som Akademiska sjukhuset är ansluten till samt i Cosmic. Det är viktigt att du hjälper till att påminna om detta.

Dokument:

Film: