Information till HLR-instruktörer

Genom ditt arbete som HLR-instruktör gör du en viktig insats för de personer som årligen behandlas för hjärtstopp. Det är livsavgörande för dessa patienter att omedelbart får korrekt behandling. Att vara förberedd ger säkerhet.
På Akademiska sjukhuset behandlas ca 200 patienter för hjärtstopp. Genom ditt arbete som instruktör på sjukhuset gör du en viktig insats för att de patienterna får bra behandling.
Det bästa sättet för att träna all personal är att ni träna i små grupper tillsammans – sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Så utbildas och förbereds alla gemensamt för den akuta situationen där man arbetar tillsammans.
Samarbeta gärna med andra instruktörer inom din verksamhet
Enligt Akademiska sjukhusets styrdokument för Hjärtlungräddning ska all personal en gång årligen utbildas inom HLR på sin nivå. Din verksamhetschef är ansvarig för detta.
Som HLR-instruktör kommer du att få god inblick i hur HLR-verksamheten fungerar på din del av sjukhuset både i utbildning och i patientomhändertagande. Det är viktigt för oss som ansvarar för den sjukhusövergripande organisationen att få del av din inblick och dina synpunkter. Kontakta gärna någon av oss direkt med eventuell information eller frågor.
Kom ihåg att hjärtstopp/akutlarm och avvikelser i samband med hjärtstopp rapporteras in i det nationella HLR-registret som Akademiska är ansluten till. Det är viktigt att du hjälper till att påminna om detta.
Kom ihåg att avvikelserapportering även ska ske på sedvanligt sätt via Medcontrol.

Dokument:

Film: