Rekryteringsinformation AT

Information om rekrytering till AT på Akademiska sjukhuset och Region Uppsala.

Fo-AT (4 block per termin, 30 månaders förordnande)

Vi söker är dig som är intresserad av att kombinera kliniskt arbete med medicinsk forskning. Klinisk erfarenhet som läkare eller läkarvikarie, upp till 6 månader, anses meriterande. Andra kliniska erfarenheter (läkarassistent, sjuksköterska, undersköterska etc) är positiva, men räknas inte in i erfarenhet som läkare. Forskningsmässigt bedöms forskning av sakkunniga och rangordnas efter genomförda meriter, exempelvis publikationer, avlagda examen, deltagande i konferenser, et c, samt potential i forskningsplan. Pedagogiska erfarenheter anses också meriterande. Anknytning till Uppsala universitet förutsättes avseende fortsatt forskning under AT. Erfarenhet av andra yrken med kopplingar till hälso- och sjukvård kan också vara meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Forskningsmeriter och forskningsprojektets potential bedöms av sakkunniga utsedda av Uppsala universitet. Kliniska och övriga meriter sammanvägs med forskningsmeriter vid slutlig bedömning.

AT (15 block per termin, 18 månaders förordnande)

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta kliniskt på universitetssjukhus, men även få erfarenheter från primärvård i landsbygd. Upp till 6 månaders klinisk erfarenhet som vikarierande läkare anses meriterande. Andra kliniska erfarenheter (lärarassistent, sjuksköterska, undersköterska et c) är positiva, men räknas inte in i erfarenhet som läkare. Även erfarenhet av pedagogik och forskning anses  meriterande. Erfarenhet av andra yrken med kopplingar till hälso- och sjukvård kan också vara meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Viktiga punkter inför ansökan:

  • Du behöver inte ha examen när du söker förordnande, men förutsätts bli klar innan eventuell arbetsstart. Examensbevis bifogas ansökan om detta finns.
  • Man får inte ”förtur” om man studerat eller är verksam inom RU. Vi tar dock hänsyn till kopplingar till sjukhuset/regionen eller planerade/önskade kopplingar. Vi rekryterar för framtiden vilket innebär att vi är intresserade av arbetssökande som ser sin framtid i Uppsala.
  • Rekrytering sker två gånger årligen och utannonseras på Region Uppsalas hemsida. Vi annonserar inte i läkartidningen längre.
  • Vanligtvis kallar vi cirka 30 personer till intervju för AT och 6-10 för Fo-AT. Mellan 230 och 270 söker vanligen våra AT-tjänster varje halvår.
  • Vanligtvis kallar vi till intervju maximalt två gånger. Har man inte erbjudits förordande efter andra intervjutillfället kommer vi således endast i undantagsfall, och med särskilda skäl, överväga ytterligare intervjuer
  • Arbetsstart sker normalt i september (från rekrytering i april) eller februari (rekrytering i oktober)
  • Både Fo-AT och AT består av 18 månader klinisk tjänstgöring (Fo-AT har tillägg av 12 månader forskning)
  • För närvarande erbjuder vi 15 AT tjänster och 4 Forskar-AT-tjänster vid respektive rekryteringstillfälle
  • All klinisk tjänstgöring sker på Akademiska sjukhuset samt inom primärvård företrädesvis i norra Uppland
  • Vi ber sökande att fylla i alla frågor i den elektroniska ansökningen då detta underlättar bedömningen! Genom att inte besvara frågorna i formuläret riskerar man att sin ansökan inte får samma initiala bedömning.