Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

AT-handledarpriset EOS

Eos är namnet på solguden Helios syster, morgonrodnadens gudinna. Det är också initialer för Elisabeth Olding-Stenkvist, tidigare studierektor för at-läkarna på Akademiska sjukhuset och initiativtagarae till priset. Handledarpriset delades ut första gången år 2000.

Syftet med Eos-priset är att fästa uppmärksamhet på betydelsen av en god handledning av AT-läkare. Priset utdelas till en läkarkollega verksam inom Landstinget i Uppsala län och som på ett framstående sätt varit handledare i den kliniska vardagen. Genom sitt engagemang och intresse för undervinsing och handledning av AT-läkare visar denne på hur det kliniska arbetet bedrivs på bästa sätt såväl medicinskt som medmänskligt. Därigenom betyder pristagaren mycket för at-utbildningen i allmänhet och för den blivande legitimerade kollegan i synnerhet.

Pristagare genom åren
2017 Jan Colldén
2016 Nikolaos Dimopoulos
2015 Sofia Christopoulou
2014 Henrik Åberg
2013 Nina Johnston
2012 Erik Salaneck
2011 Jinan Al-Shakarchi
2010 Anna Tötterman
2009 Piotr Binieda
2008 Birgitta Wagrell
2007 Carina Occasus
2006 Jonatan Berglund
2005 Ola Ljung
2004 Jakob Johansson
2003 Håkan Liljeholm
2002 Leif Ekman
2001 Anders Ehrnberg
2000 Ewa Lundgren

Årets AT-handledarpris EOS delades ut 31 maj till Jan Colldén, verksamhetsområde anestesi och intensivvård.

Motiveringen lyder:
Jan Colldén är en fantastisk handledare, man lär sig otroligt mycket tillsammans med honom. Alltid lugn och pedagogisk. Tar sig tid så att man lär sig och uppfyller målen. Föklarar hur han tänker kring patienterna, deras sjukdomstillstånd, handläggningen och olika behandlingsåtgärder. Jan uppmuntrar ständigt AT-läkarna med tips och feedback så man känner att man utvecklas. Ger stora friheter, konstruktiv kritik där inga frågor är irrelevanta. Jan bidrar till en fantastisk bra stämning mellan läkare, sköterskor, patienter och AT-läkare. Som AT-läkare känner man sig sedd och välkommen.