Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Till dig som är förälder eller närstående

Förälder som pratar med sitt barn på sjukhus

Tusentals barn föds, undersöks och vårdas hos oss varje år. Ett barn hos oss kan vara patient men också anhörig (nära släkt) till ett sjukt barn eller en vuxen. På hela Akademiska sjukhuset gäller barnets rättigheter för både barnet som patient och som anhörig.

Några exempel på hur vi arbetar:

- All personal ska känna till barnets rättigheter och arbeta utifrån dem.
- Vi möter och samtalar med barn och unga på bästa sätt.
- Om vi är oroliga för att ett barn far illa anmäler vi det till socialtjänsten.
- Du får titta i ditt barns journal, men när det fyller 13 år vill vi först få barnets godkännande skriftligt (samtycke).
- När en vuxen är sjuk och har minderåriga barn – ska vi erbjuda dig hjälp så att barnet får information, råd och stöd. Detta gäller också om barnet har ett sjukt syskon.
- När vi bestämmer om något på sjukhuset som rör barn och unga ska vi också fundera noga på barnets rättigheter.

Tala om för oss hur du tycker att vi arbetar för barnets bästa på sjukhuset!

Läs mer om sjukvård som rör barn, föräldrar och familjen här