Isotopangiografi/ERNA

Bedömning av pumpförmågan hos hjärtat. Den vanligaste indikationen är bedömning om hjärtat tagit skada av behandlingen med cellgifter.

Förberedelser

Det är inga speciella förberedelser inför denna undersökning.

Vad visar isotopangiografi?

Genom att studera pumpförmågan i vänster kammare kan bedömning göras om hjärmuskeln tagit skada av behandlingen med cellgifter.

Hur går undersökningen till?

En nål sätts i ett blodkärl i armen. Därefter ges två läkemedel, det ena i nålen och det andra sväljs ned med lite vatten. Efter att dessa läkemedel fått verka minst 30 minuter, dras 5 ml blod ut från nålen och blandas med ett radioaktivt spårämne. Efter cirka 10 minuter injiceras det inmärkta blodet via nålen. Därefter tar man med en gammakamera bilder över hjärtat. Bildtagningen tar cirka 10 minuter och hela undersökningen cirka 1,5 timme.