Böjsenskada

Senorna i handens fingrar är kopplade till muskler i underarmen som låter dig sträcka och böja i fingrarna. Böjsenorna sitter på handflatesidan av handen och fäster vid fingerlederna. När du rör fingrarna glider senorna fram och tillbaka, ett system som ger möjlighet till finmotorik och starka grepp med handen. Om en eller flera senor går av kan du få sämre kraft eller helt förlora förmågan att böja ett eller flera fingrar.

Vad är orsaken?

Den vanligaste orsaken till att en böjsena går av är en skärskada, till exempel av en kniv eller ett trasigt glas. Storleken på såret är inte avgörande, även en liten knivspets kan hamna så illa att den skadar senan. De kan även slitas av från sitt fäste ute vid fingerlederna vid ett plötsligt kraftigt drag i fingret utan att man får ett synligt sår, till exempel vid fingerkroksdragning eller en hund som drar hårt i ett koppel, men det är ovanligt.

Vilka drabbas?

Alla kan drabbas.

Vad kan du göra?

Håll handen högt, i hjärtläge, för att minska svullnad. Sök sjukvård för behandling av såret (förband och eventuell stygn, stelkrampsskydd och antibiotika) och en bedömning av senornas funktion. Om en eller flera senor är skadade är det viktigt för resultatet av behandlingen att så snart som möjligt komma till en handkirurgisk klinik.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Om en sena är av måste den opereras, men efter operationen behövs insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut under rehabiliteringen, för rörelseträning och tillverkning av stödskenor.

Vad kan distriktsläkaren göra?

Behandla såret – stygn vid behov, antibiotikaprofylax (till exempel Heracillin 750 mg x 3) och stelkrampsskydd om det motiveras av skadeförloppet. Undersök böjsenornas funktion, både de djupa och de ytliga, och säkerställ diagnosen. Digitalnerver och digitalartärer ligger nära böjsenorna och man bör bedöma känseln i fingertopparna, då en eller flera nerver kan vara skadade, samt cirkulationen. Lägg ett förband (gärna en gipsskena) som håller alla fingrar (eller tummen, om det är den som är skadad) och handleden stilla – det minskar risken för att senänden ska retraheras vid fingerrörelse. Kontakta handkirurgjouren.

Vad kan en specialist göra?

Om man misstänker att en eller flera senor är av behövs kirurgisk behandling. Vid en operation sys böjsenan med speciella stygn som är extra hållbara. Efter operationen varierar behandlingen beroende på exakt var senan gått av – fingrarna kan få vila i en gipsskena i fyra veckor, eller så snart som möjligt efter operationen börja med sjukgymnastik. Sjukgymnastiken görs enligt ett program där fingrarna böjs och sträcks utan belastning, och de behöver skyddas av skenor mellan träningspassen för att minimera risken att de går av igen. Träningen kontrolleras regelbundet med återbesök till sjukgymnasten varje vecka. Efter två veckor byter man förband och tar bort stygnen. Efter fyra veckor får fingrarna röras fritt under träningen med egen kraft, men full belastning på handen tål den skadade senan först efter tre månader. Beroende på yrke och vilken hand som är skadad kan sjukskrivningen variera mellan 1-12 veckor.

Vilket resultat kan förväntas efter behandling?

Resultatet påverkas av många faktorer. I de flesta fall kan man återfå större delen av rörligheten i det skadade fingret men det är mindre sannolikt att få fullt rörelseomfång om:

- det finns andra skador (frakturer, nervskador)
- flera fingrar är skadade
- diagnos och operation försenas
- senan gick av pga en klämskada

Du kan själv påverka prognosen i rätt riktning genom att följa sjukgymnastens och arbetsterapeutens rekommendationer och träningsprogram. Även när resultatet av operationen och träningen är lyckat är det en process som tar lång tid.

Vad händer om det dröjer veckor - månader innan böjsenskadan upptäcks?

Det går då oftast inte att sy ihop senan direkt, utan man får låna en annan sena från handleden eller benet.