Nuklearmedicinska behandlingar

Vid nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar tillför man kroppen ett radioaktivt spårämne, oftast via ett blodkärl. Detta spårämne tas upp av specifika celler/organ.

Med en PET-kamera eller gammakamera kan man sedan studera hur spårämnet fördelar sig i kroppen eller hur organen fungerar. Hur lång bildtagningen tar beror på vilka frågeställningar den behandlande läkaren har ställt till oss.

Har du några frågor kontaktar du i första hand din remitterande läkare. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på nuklearmedicin eller PET-centrum.