Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nuklearmedicinska behandlingar

Vid nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar tillför man kroppen ett radioaktivt spårämne, oftast via ett blodkärl. Detta spårämne tas upp av specifika celler/organ.

Med en PET-kamera eller gammakamera kan man sedan studera hur spårämnet fördelar sig i kroppen eller hur organen fungerar. Hur lång bildtagningen tar beror på vilka frågeställningar den behandlande läkaren har ställt till oss.

Har du några frågor kontaktar du i första hand din remitterande läkare. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på nuklearmedicin eller PET-centrum.