Alpharadin-Xofigo behandling

Behandlingen används för att minska smärta vid prostatacancer som spridit sig till skelettet.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser

Hur fungerar behandlingen?

När cancern sprider sig till skelettet kan man känna smärtor, skelettet kan försvagas och ibland kan man få frakturer. Xofigo innehåller den aktiva substansen 223Radium, ett radioaktivt ämne. Du känner kanske till att kalcium är en viktig komponent i skelettet som behövs för att bilda ny benvävnad. Radium liknar kalcium och söker sig till områden där skelett bildas. Eftersom det sker nybildning av ben omkring metastaserna kommer Xofigo på så sätt tas upp i benvävnad som ligger precis i anslutning till tumörcellerna i metastaserna.

Vid metastaserna i skelettet sänder Xofigo ut alfa-strålning som har mycket kort räckvidd och når inte utanför kroppen. Denna strålning är dödlig för cancercellerna i skelettet men orsakar minimal påverkan på intilliggande frisk vävnad.

Hur går behandlingen till?

En nål sätts i ett blodkärl i armen. Sedan injicerar vi Xofigo under några minuter. Därefter kan du gå hem. Total tidsåtgång cirka 20 minuter.