Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Radiojodbehandling

Behandlingen används för patienter med thyretoxikos det vill säga en överaktiv sköldkörtel som orsakar en förhöjd ämnesomsättning. Det resulterar i en ökad energiförbrukning i kroppen beroende på att det frisätts för mycket hormon från sköldkörteln.

Förberedelser:

Inga speciella förberedelser.

Viktigt: du får inte ha gjort en röntgenundersökning med jodinnehållande kontrast de senaste 3 månaderna före behandlingen.

Hur fungerar behandlingen?

Man utnyttjar sköldkörtelns förmåga att ta upp och lagra jod. Vid en radiojodbehandling ges en radioaktiv form av jod. Strålningen påverkar sköldkörtelns funktion så att överproduktionen av hormon upphör.

Hur går behandlingen till?

Du får svälja en kapsel med en uträknad dos av radioaktivt jod. Sedan får du stanna kvar en timme på nuklearmedicin innan du får gå hem.