Fosforbehandling

Radioaktivt fosfor är känd som P-32, en radioaktiv form av natriumfosfat. Den fäster till benmärgen och hämmar produktionen av antalet blodkroppar i benmärgen.

Syfte med behandlingen

Behandlingen kan användas för vissa blodsjukdomar, inklusive polycythaemiavera (PVC) och essentiell trombocytos (ET). Polycythaemiavera innebär att din benmärg producerar för många röda blodkroppar. Produktionen av blodplättar och vita blodkroppar kan också vara förhöjd. Essentiell trombycytos är en myeloproliferativ neoplasm (MPN) som karakteriseras av höga halter av blodplättar i blodet.

Hur fungerar fosforbehandling?

Radioaktivt fosfor absorberas av benmärgen och ger en dos av strålning. De radioaktiva partiklar som släpps ut i benmärgen hämmar produktion av antalet blodkroppar. Mycket lite strålning ges till resten av kroppen.

Varför behöver jag denna behandling?

Din benmärg producerar alltför många blodkroppar. P-32 terapi kommer att hämma denna produktion från benmärgen. Denna behandling används sällan eftersom det finns andra typer av behandling. Din läkare kan rekommendera behandlingen om du har haft PCV länge och inte svarar på standardbehandling eller är olämplig för andra terapier. Behandlingen kan upprepas och kan kontrollera PCV under lång tid.

Hur förbereder jag mig för behandlingen?

Inga speciella förberedelser. Du får äta och dricka och ta alla mediciner som vanligt på dagen för din behandling.

Hur går behandlingen till?

Din behandling kommer att ges på nuklearmedicin. Läkemedlet ges som en injektion i en ven och behandlingen tar cirka 20 minuter.

Vilka biverkningar kan jag få?

Behandlingen ger vanligtvis inte några biverkningar. Illamående är mycket ovanligt. Efter injektionen är du tillfälligt radioaktiv men det är inte skadligt för dig och det är ingen risk för någon annan eftersom det är en liten dos och radioaktiviteten har kort räckvidd. Behandling med radioaktivt fosfor under många år kan orsaka en liten ökning i risken för leukemi.

Fosforterapi och graviditet

Eftersom fosforterapi ger strålning ska denna terapi inte ges under graviditeten eftersom det kan skada fostret. Om du är kvinna i fertil ålder bör du lämna ett prov för att utesluta graviditet, innan du får fosforterapi. Både män och kvinnor rekommenderas att inte försöka skaffa barn under minst tre- sex månader efteråt. Tillförlitligt preventivmedel bör användas under hela denna period.