PET/DT helkropp med spårämnet Gallium-DOTATATE och Gallium-DOTATOC

Undersökningen görs vid vissa sjukdomar, där kombinationen av PET med dessa spårämnen tillsammans med datortomografi (DT), skiktröntgen, ger viktig information som inte kan fås med andra metoder.

Förberedelser

Du ska vara fastande fyra timmar före undersökningen. Vatten går bra att dricka.

Vad visar PET/DT med Gallium-DOTATATE/Gallium-DOTATOC?

Spårämnena Gallium-DOTATATE och Gallium-DOTATOC binder sig till vävnader i kroppen, där det finns en ökad förekomst av så kallade somatostatin-receptorer. Dessa molekyler förekommer i stor mängd vid vissa cancersjukdomar och vissa inflammationssjukdomar. PET/DT-bilden kan visa även mycket små ansamlingar av förändrade celler och kan användas för att skräddarsy den bästa behandlingen i det enskilda fallet.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en nål i ett blodkärl. Därefter injicerar vi det radioaktiva spårämnet. Bildtagningen startar en timme efter injektionen.

Vid undersökningen får du ligga på en brits som åker in i kameran som liknar en stor ring. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen som tar ca tjugo minuter. Först görs en undersökning med DT av valda delar av kroppen och strax därefter börjar PET-undersökningen. Britsen kommer då att flytta sig i steg genom kameran. När undersökningen är klar tas nålen bort och du får i regel lämna PET-avdelningen direkt efter.