PET/DT helkropp med spårämnet Gallium-DOTATOC

Undersökningen utförs vid vissa neuroendokrina sjukdomar där kombinationen av PET (positronemissionstomografi) med dessa spårämnen tillsammans med DT (skiktröntgen) med eller utan intravenöst kontrastmedel ger viktig information som inte kan fås med andra metoder.

Förberedelser

Du ska vara fastande 1 timme före undersökningen. Vatten går bra att dricka.

Vad visar PET/DT med Gallium-DOTATOC?

Spårämnet Gallium-DOTATOC binder sig till vävnader i kroppen där det finns en ökad förekomst av så kallade somatostatin-receptorer. Dessa molekyler förekommer i stor mängd vid vissa neuroendokrina tumörer. PET/DT-bilden kan visa mycket små upptag av förändrade celler och kan användas för att skräddarsy den bästa behandlingen i det enskilda fallet.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar vi med att sätta en infart i ett blodkärl. Därefter injiceras det radioaktiva läkemedlet (spårämnet). Bildtagningen startar cirka 1 timme efter injektionen. Väntetiden får du tillbringa i väntrummet.
Vid undersökningen scannas hela kroppen från hals till lår vilket innebär att får du ligga på en brits som rör sig sakta genom kameran. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen. När PET bilderna är tagna utförs i samma läge en datortomografi med eller utan intravenöst kontrastmedel över samma område som PET bilderna. Hela undersökningen tar cirka 20 minuter. När undersökningen är klar tas infarten bort och du får gå hem.

OBS! Det radioaktiva läkemedlet som du får i samband med undersökningen ger även stråldos till personer på nära avstånd. Som en försiktighetsåtgärd ber vi dig undvika att ta med barn eller gravida kvinnor som följeslagare.

Om du har fått kontrastmedel i samband med undersökningen är det bra om du under de närmaste timmarna efter undersökningen dricker 3-4 glas vatten för att hjälpa till att skölja ur kontrastmedlet från njurarna.