FESS - operation för bihålebesvär och nasala polyper

Varför opererar man?

FESS är en förkortning av "functional endoscopic sinus surgery" och är en "titthålsoperation", där de naturliga öppningarna mellan näsan och bihålorna vidgas. Operationen kan göras vid akuta eller kroniska bihålebesvär t.ex. bihåleinflammation eller näspolyper. Operationen kan göras i narkos eller lokalanestesi och oftast kan man åka hem samma dag.

Före operationen

Läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga bör undvikas veckan före operationen. Detta gäller mediciner som innehåller acetylsalicylsyra (Trombyl, Magnecyl, Treo o.s.v.) eller warfarin (Waran). Du får inte äta fast föda från klockan 24.00 natten  före operationen.

Efter operationen

Om tamponad har lagts in i näsan tas den bort efter några dagar. Första veckan efter operationen bör man undvika att snyta sig kraftigt och att lyfta tungt. Man kan behöva äta lättare smärtlindrande medicin (Alvedon/Panodil). Om man får en svullnad runt ögat, riklig blödning och/eller svår smärta ska man kontakta dagkirurgiavdelningen på 018-611 53 35 (när avdelningen är stängd kopplas du automatiskt till jourmottagningen).

Komplikationer

Det finna många blodkärl i näsan och vid all näs- och bihålekirurgi blöder det lite. Ibland kan blödningen bli större och då kan man få ha tamponaden kvar i näsan flera dagar. Man kan också få en infektion som kan behöva behandlas med penicillin eller annat antibiotikum. Bihålorna ligger mycket nära ögonhålorna. Benet mellan näsan och ögonhålorna är tunt och det kan uppkomma svullnad runt ögat efter operation. Bihålorna ligger också nära skallbasen, d.v.s. benet mot hjärnhinnorna. I sällsynta fall kan det uppstå sprickbildning i det benet och man får då täta sprickan. Det finns också extremt sällsynta biverkningar i form av blindhet och hjärnskador.

Övrig information:

Om du har frågor inför operationen så kontakta sjuksköterska på operationsplaneringen (mån-tors 9.30-11.30) på telefon 018-611 28 69. Det är också viktigt att du meddelar förändringar i ditt hälsotillstånd, adressändringar och annat av betydelse inför operationen på detta nummer.