Kronisk otit

Hörselgången och utsidan av trumhinnan består av hud. Huden på kroppen ombildas ständigt genom att döda celler ersätts med nya. Det sker därför en ständig transport av hudceller från trumhinnan och ut i hörsel­gången. Viktigt är att inte störa denna transport genom att peta sig i örat.

Du som lider av kronisk otit är särskilt känslig för infektioner. De flesta bakterier är inpetade utifrån genom fingrar eller tops. Det är därför sär­skilt viktigt att du aldrig stoppar in något i hörselgången och att du vid bad, dusch, hårtvätt alltid skyddar örat med t ex fetvadd. Det är dock skadligt att ständigt gå med vadd i örat.

Vid infektioner ordineras du örondroppar. Vid envisa infektioner och där bakterieprov påvisat speciella bakterier kan ibland även ett antibiotikum i tablettform vara nödvändigt.

Hur behandlas kronisk otit?

Det viktigaste är att inte peta i örat och att skydda det mot vatten, tvål, schampo etc. Även ett "radikalöra" eller ett öra med hål på trumhinnan kan vara helt torrt och infektionsfritt. Hörseln behöver heller inte vara sär­skilt nedsatt. Ofta är det dock nödvändigt med en operation för att åter­ställa den normala anatomin och därmed få ett vattentåligt, torrt och bättre hörande öra. Operationen kan alltefter orsaken till den kroniska öron­inflammationen variera i längd och omfattning.

Hål på trumhinnan och/eller avbrott i hörselbenskedjan

Operationen kan göras både i narkos och lokalbedövning. Vid opera­tionen görs ett snitt bakom örat. Hörselgången vidgas för att förhindra framtida infektioner. Hålet på trumhinnan tätas med muskelhinna.

Om hörselbens­kedjan inte är intakt är det oftast städet, det mellersta hörsel­benet, som är defekt. Oftast kan man dock använda detta för att forma ett nytt hörselben, som ställs direkt på stigbygeln, det minsta hörselbenet, som sitter mot innerörat. Annars används en bit ben, som tas bakom örat.

Kronisk slemhinneinflammation med eller utan radikal­håla

Här är anatomin mer förändrad. Operationen, som tar mellan tre och sex timmar, görs alltid i narkos. Målet med operationen är att avlägsna all inflam­ma­torisk slemhinna från mellanöra och vårtutskott, återställa anatomin i möjligaste mån och om möjligt förbättra hörseln. Hörselgången vidgas för att förhindra infektioner.

Hörselgångs­väggen byggs upp med brosk, vårt­utskottet fylls igen med benbitar och muskel. Om örat har varit infekterat under längre tid måste ibland ett delhuds transplantat användas. Detta tas i regel från insidan av över­armen. Tagstället förses med en tunn plastfilm, som lossnar när huden läkt. Här är det ibland nödvändigt att ge ett intra­venöst antibiotikum under själva operationen. Vid vissa bakteriearter måste behandlingen fortsätta fram till första återbesöket, för att inte läkningen skall störas.

Resultat och komplikationsrisker

Möjligheten att få ett vattentåligt öra och hel trumhinna är ung 95 procent. Om endast trumhinnan är defekt återställs därmed också hörseln. Vid avbrott i hörselbenskedjan där stigbygeln är intakt är chansen cirka 75 procent att hörseln normalise­ring, förutsatt att innerörat fungerar. När stigbygel­skänklarna saknas blir hörseln i allmänhet något sämre.

Om stigbygelplattan är fixerad måste man senare göra ytterligare en mindre operation för att hörseln skall återställas. Den görs i lokal­bedövning genom hörselgången. Ibland fungerar inte av någon anledning det inlagda hörselbenet. Detta kan korrigeras med en mindre operation genom hörselgången i lokalbedövning. Du behöver då inte stanna kvar på sjukhuset. Risken för dövhet på det opererade örat är mindre än 0,5 %. Som alternativ till hörselförbättrande kirurgi diskuteras även användandet av hörapparat. Vid längre operationer finns risk för att det bildas en blodpropp. Detta mot­verkas med Fragmin, som du får innan operationen. Ansiktsnerven går genom mellanörat. Ibland kan den reagera med ned­satt funktion efter ett ingrepp. Risken att den blir bestående skadad är minimal.

Före operationen

Om du använder hörapparat bör du inte använda den två veckor före operation. Under dessa två veckor får du inte heller använda smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl). Använd istället paracetamol (Alvedon, Panodil).

Efter operationen

När du vaknar har du ett stadigt förband runt huvudet. Om du har mycket smärta kan den minskas med till exempel Alvedon eller Citodon. Vanligtvis ­stannar du på sjukhuset en natt.

Morgonen efter ingreppet tas man bort det stora förbandet och ersätter med ett mindre. Inuti örat har du två tampo­nader, en mot den nya trumhinnan och en i hörselgången. De tas bort vid återbesöket en vecka efter operationen. Om man använt delhud får tamponaderna i regel sitta några dagar längre. Plastfilmen på över­armen sitter kvar. När huden läkt stöts den bort. I 2-3 veckor bör du undvika fysisk ansträngning, tunga lyft etc. Du bör inte heller flyga under 3 veckor.

Du måste skydda örat mot vatten vid bad, dusch och hårtvätt med till exempel en kopp över örat. Din läkare meddelar dig när örat blir vattentåligt.

Trots den långa operationen och narkosen kan du gå hem dagen efter ingreppet. Vanlig sjukskrivningstid är två till tre veckor.

Hörseln förbätt­ras inte direkt efter operationen utan börjar komma efter sex till åtta veckor.