Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Primär skleroserande kolangit (PSC)

PSC är en inflammatorisk gallvägsssjukdom som leder till ärrbildning och förträngningar på gallgångarna så att gallflödet hindras. Orsaken till sjukdomen är oklar.

Vem drabbas?

Sjukdomen kan uppstå vid alla åldrar, men diagnosen ställs vanligtvis hos unga vuxna, och är vanligare hos män. De flesta som drabbas av PSC har en samtidig inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös colit eller Crohns sjukdom).

Vilka är symtomen?

PSC kan ge upphov till ikterus (huden blir gul; gulsot), smärtor under höger revbensbåge och feber. Sjukdomen kan också leda till skrumplever och det finns även en ökad risk för cancer i gallvägarna.

Hur behandlas PSC?

Det finns ännu ingen medicin som kan förhindra eller bota sjukdomen. Levertransplantation är den enda botande behandlingen och utförs vid avancerad PSC. Vid uttalade förträngningar av gallgångarna kan ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangio-Pankreatografi) utföras. ERCP innebär att ett böjligt instrument (duodenoskop) förs ned via munnen och magsäcken till gallgångens mynning i tolvfingertarmen. Via instrumentet kan röntgenkontrast sprutas in i gallgången för att kartlägga gallvägarna och med instrumentet kan man åtgärda (ballongdilatera) och ta prover från förträngningar i gallvägarna.

Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Akademiska sjukhuset är ett av fem sjukhus i Sverige som har tilldelats tillstånd att utföra ERCP vid PSC. Beslut om ERCP vid PSC tas gemensamt av specialister i magtarm-leversjukdomar, kirurgi och röntgenläkare på multidisciplinär konferens.