Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP)

ERCP är en metod för att diagnosticera och behandla sjukdomar i gallvägarna och bukspottkörteln.

När görs ERCP och hur går undersökningen till?

Vid ERCP används ett böjligt instrument (duodenoskop) som förs ner till magsäcken via munnen och vidare ner i tolvfingertarmen där gallvägarna och bukspottkörtelgången mynnar. Via instrumentet sprutas röntgenkontrast in i gallgången och/eller bukspottkörteln samtidigt som röntgenbilder tas för att kunna se gallstenar och/eller eventuella sjukliga förändringar. Gallstenar kan tas bort med en speciell korg eller ballong efter vidgningen av öppningen. Finns det en förträngning i gall- eller bukspottkörtelgången kan man vidga och ta prov från denna och lägga in ett plast- eller metallrör (stent) så att gången hålls öppen och gallan lättare rinner ut i tarmen. Om behov finns förs en tunn kameraslang in i gallgång eller bukspottkörtelgång för att inspektera och ta prover från eventuella förändringar eller behandla komplicerade gallstenar.

Undersökningen tar 30 - 90 minuter och utförs i narkos.

Vad händer efter undersökningen

Du ska vara fastande i två timmar efter undersökningen därefter får du börja äta flytande kost om du inte har ont eller mår illa. Mår du bra efter undersökningen får du åka hem samma dag, i annat fall får du stanna kvar något dygn. Det är ovanligt med komplikationer efter undersökningen, men de kan förekomma, exempelvis kan en lättare blödning uppstå eller en retning på bukspottkörteln som då kan leda till extra vårddagar.