Kraniofaciala tumörer

Teamet för kraniofaciala tumörer behandlar patienter med olika tumörer i anslutning till främre skallbasen, det vill säga den benbarriär som avgränsar främre delen av hjärnan från bihålor, näshålan och ögonhålorna.

Verksamheten drivs framför allt av neurokirurger och öron-näsa-halskirurger specialiserade på skallbaskirurgi. Plastik- och käkkirurger deltar eftersom metoder hämtade från den kraniofaciala missbildningskirurgin ofta krävs för att komma åt tumörer intill främre skallgropen och skallbasen.

Patienterna kommer från regionen, riket och de nordiska länderna. Det kan exempelvis handla om hjärntumörer som växer i närheten av främre skallbasen såsom meningeom, neuroblastom eller craniopharyngeom, eller olika typer av cancer som utgår från bihålorna. Teamet har ett nära samarbete med onkologer när det gäller den icke-kirurgiska behandlingen av tumörer och med röntgenläkare i utredningen och planeringen av operationerna. Plastikkirurger specialiserade på mikrokirurgisk rekonstruktion deltar i vissa fall där stora defekter uppstått efter att man tagit bort tumören. Mikrokirurgisk lambåteknik har förbättrat möjligheterna att rekonstruera området runt främre skallbasen, och har därmed också förbättrat möjligheterna till att ta bort tumören i sin helhet.