Kraniofacialt centrum

Liten flicka blir undersökt av läkare.

Inom Kraniofacialt centrum behandlar vi barn och vuxna med olika typer av kraniofaciala tillstånd. Dessa tillstånd kan översiktligt delas in i två grupper; kraniofaciala missbildningar och ansiktsskador (ansiktstrauma).

Kraniofaciala missbildningar är medfödda tillstånd som orsakas av olika störningar i ansiktets och skallens utveckling. Exempel är kraniosynostos, kraniofaciala syndrom och läpp-käk-gomspalt.

Ansiktstrauma består av förvärvade skador mot ansiktets skelett, mjukvävnad och organ.

Kraniofacialt centrum samlar multidisciplinära team för behandling och komplett omhändertagande av samtliga kraniofaciala tillstånd. Vården av Kraniosynostos och kraniofaciala syndrom bedrivs inom ramen för Nationell högspecialiserad vård.

Tillstånd och diagnoser

Vi behandlar barn och vuxna med olika typer av kraniofaciala tillstånd, som till exempel kraniosynostos, läpp-, käk- och gomspalt, kärlmissbildningar, ansiktmissbildningar, skallbastumörer, neurofibromatos och skelettskador i ansiktet.

För remittenter

Här finns information om vilka tillstånd vi behandlar och hur du skickar remiss till oss.

 Läs mer

Kontaktinformation

Anna Stenson Zerpe
Kontaktsjuksköterska för kraniosynostos
018-611 94 66
Telefontid: måndag 9-12 och torsdag 9-12

Emma Lindmark
Läpp-, käk- och gomspaltsjuksköterska
018-611 93 74

Kontakta oss gärna via 1177 vårdguidens e-tjänster. Här kan du ställa frågor via mejl direkt till vår mottagning.

Familjer berättar

Här berättar tre familjer om sin upplevelse på Kraniofacialt centrum.

 Läs berättelserna