Läpp-, käk- och gomspalt

Glad läkare pratar med pojke.

Läpp-, käk- och gomspalt (LKG-spalt) är en av de vanligaste missbildningarna och i Sverige föds det 150 - 200 barn per år med någon form av LKG-spalt. Spaltens omfattning kan variera från endast en liten spalt i läpp eller gomspene till dubbelsidig spalt genom läpp, käke och gom.

Behandlingen sker enligt ett vårdprogram som i stora drag är gemensamt för alla LKG-team i landet. Barnets ålder vid de olika operationerna är vald så att behandlingen ger bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.

Spaltmissbildning, behandling och vårdprogram

En LKG-spalt kan vara komplex och påverka tal, bettställning, hörsel och utseende. Flera specialister samverkar i behandlingen av barn med spaltmissbildning och varje specialist bidrar med sin specifika kompetens. Här kan du läsa mer om spaltmissbildningar, behandlingar och vårdprogram.

 Läs mer

För dig som remittent

Remiss för läpp-, käk- och gomspalt skickas med post till:

Akademiska sjukhuset
Plastikkirurgmottagningen
Att: Kraniofacialt centrum
75185 Uppsala

Interna remisser i Cosmic ställs till "Plastikkirurgi"

Ansvarig överläkare
Malin Hakelius
018-611 00 00

Bosse föddes med gomspalt men är precis som alla andra barn

10-årige Bosse och hans föräldrar är på Akademiska sjukhuset för att träffa läkaren Malin Hakelius. Bosse är precis som alla andra pojkar som gillar att spela gitarr, ishockey och att rida. Samtidigt...

10-årige Bosse och hans föräldrar är på Akademiska sjukhuset för att träffa läkaren Malin Hakelius. Bosse är precis som alla andra pojkar som gillar att spela gitarr, ishockey och att rida. Samtidigt...

LKG-teamet

Vi är en grupp specialister som behandlar barn med läpp-, käk- och gomspalt (LKG). Behandlingen är likartad i hela landet och följer ett särskilt vårdprogram som utvecklats. Specialistgruppen kallas LKG-teamet och består av plastikkirurger, käkortopeder, foniatriker och logopeder med särskild inriktning på behandling av barn med läpp-, käk- och gomspalt och andra kraniofaciala förändringar. Härigenom kan LKG-teamet ge en kvalificerad fullständig behandling. För barn med särskilda behov har teamet tillgång till all den övrig expertis som kan erfordras för behandling av ditt barn.

  • Plastikkirurg: plastikkirurg med specialitsutbildning inom LKG
  • Ortodontist eller käkortoped: tandläkare med specialistutbildning inom tandreglering och bettets utveckling
  • Foniater: öronläkare med specialistutbildning inom röst, tal och språk
  • Logoped: logoped, som är specialistutbildad inom LKG, bedömer tal och språkutveckling samt behandlar talavvikelser
  • LKG-sjuksköterska: kontaktperson/samordnare för nyföddhetsbesök och LKG-konferenser
  • Koordinator operation: sjuksköterska som planerar och kallar till operation
  • Barngruppen: personal med barnutbildning. Deltar i nyföddhetsbesök och vårdar barnen på avdelningen

LKG-teamet deltar i nationella LKG-registret. Flera kliniska forskningsprojekt pågår.

Internationell studie

LKG-teamet Uppsala-Örebro deltar i en internationell studie, TOPS.

Förkortningen TOPS står för Timing Of Primary Surgery for cleft palate. Syftet med studien är att klargöra vid vilken ålder plastiken av mjuka gommen ska göras, på barn med isolerade gomspalter, för att få bästa möjliga talresultat.

Föräldrar till barn med isolerade gomspalter erbjuds att delta i studien, deltagandet är helt frivilligt. Barn som är med i studien kommer att randomiseras till att opereras antingen vid 6 månaders ålder eller vid 1 års ålder. Operationstekniken är densamma oberoende av om man är med i studien eller inte. Studien avslutas vid 5 års ålder då talet bedöms.

Förutom tal kommer även hörsel, genetik, utveckling och tillväxt att bedömas.

Studien är finansierad av National Institute of Health. Alla LKG-centra i Sverige, flera i Storbritannien och ett stort LKG-center i Brasilien deltar i TOPS-studien.