Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

För dig som remittent

Vi behandlar barn och vuxna med olika typer av kraniofaciala tillstånd, som till exempel kraniosynostos, läpp-, käk- och gomspalt, kärlmissbildningar, ansiktmissbildningar, skallbastumörer, neurofibromatos och skelettskador i ansiktet.

Dessa tillstånd kan delas upp i tre grupper, ansikts- och kraniofaciala missbildningar, ansiktsfrakturer och kraniofaciala tumörer. Kraniofacialt centrum samlar kompetensen för de olika typerna av kraniofaciala tillstånd. Kraniofacial kirurgi är interdisciplinär. Det betyder att flera olika specialister samarbetar i behandlingsteam. Kraniofacialkirurgiska operationer utförs ofta gemensamt av kirurger med olika specialiteter, såsom plastikkirurgi, neurokirurgi och käkkirurgi. Centrumet bildades med syftet att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett interdisciplinärt omhändertagande av patienten.

Kraniofacialt centrum bedriver nationell högspecialiserad vård för barn med kraniofaciala missbildningar.

Remittera till:

Övrig kraniofacial kirurgi

Remiss skickas med post till:
Akademiska sjukhuset
Plastikkirurgmottagningen
Att: Kraniofacialt centrum
75185 Uppsala

Interna remisser i Cosmic ställs till "Plastikkirurgi"

Läs mer om tillstånd som behandlas: