Ansiktsfrakturer

En ansiktsfraktur innebär att ansiktets skelett blivit skadat, vanligen till följd av en trafikolycka, arbetsplatsolycka, sportskada eller misshandel.

Ansiktsfrakturer behandlas av ett kraniofacialt traumateam bestående av flera specialister. Teamet behandlar svårt skadade patienter i det akuta skedet men också patienter med funktionsnedsättning efter en ansiktsskada. Vid svåra skador som också innefattar skallens skelett kan det förekomma skador mot hjärnan, dessa patienter vårdas på neurointensivvårdsavdelningen (NIVA).

Specialisterna i teamet driver flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Forskargruppens fokus ligger på utvecklingen av högteknologiska metoder för utvärdering, planering och genomförande av kirurgi.

Bedömning

En ansiktsfraktur som inte kräver intensivvård bedöms av det kraniofaciala traumateamet på plastikkirurgmottagningen eller på käkkirurgmottagningen. Skadans omfattning beror på vilka ben i skelettet som är skadade.

Så går det till

Operation sker vanligast inom 2 veckor och innebär att benen i skelettet läggs tillrätta. Du blir kallad till ett inskrivningsbesök och får träffa sjuksköterska, inskrivande läkare samt narkosläkare. På besöket ges tillfälle till eventuella frågor eller funderingar.

Operationen

Operationen sker inom slutenvård vilket innebär att du blir inlagd på sjukhuset, hur länge du blir kvar på sjukhuset beror på skadans omfattning. Ett dygn efter operationen görs en röntgen för att kontrollera att benen sitter på rätt plats. Det opererade området kommer att vara rejält svullet de första veckorna, svullnaden minskar succesivt men det kan ta flera månader, upp till ett år, innan det slutgiltiga resultatet syns. Ibland påverkas känseln efter operationen, beroende på skadans omfattning återkommer känseln succesivt inom ett år, eller inte alls. Två månader efter operationen får du komma på återbesök till operatören, ofta sker en sista uppföljning efter ett år.