Ansiktsfrakturer

Skador i ansiktets och skallens skelett behandlas av ett kraniofacialt traumateam. Teamet behandlar ofta svårt skadade patienter från regionen och övriga riket och tar även emot patienter med handikappande resttillstånd efter svåra ansiktsskador. Patienter med svåra skador mot skallens och ansiktets skelett har ofta samtidigt skador mot hjärnan. Dessa patienter vårdas på neurointensivvårdsavdelningen (NIVA).

Specialisterna i det kraniofaciala traumateamet driver flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Forskargruppens fokus ligger på utvecklingen och högteknologiska metoder för utvärdering, planering och genomförande av kirurgi.

Dessa metoder kommer med stor sannolikhet bli allt viktigare inom alla typer av kraniofacial kirurgi. Flera internationella samarbeten har bidragit till att teamet idag är ett utvecklingscentrum för högteknologisk kraniofacial kirurgi.