Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Remittera till Kraniosynostos

Remiss skickas antingen elektroniskt eller med post till:

Akademiska sjukhuset
Plastikkirurgmottagningen
Att: Kraniofacialt centrum
751 85 Uppsala

Till den elektroniska remissen kan du på ett säkert sätt bifoga bilder på patienten samt patientuppgifter. Vid planerad vård kallas patienten först till ett nybesök.