Missbildningar

Kraniosynostos, skallmissbildningar

Kraniosynostos är ett samlingsnamn på en typ av medfödda skallmissbildningar och innebär att en eller flera av de sömmar (suturer) som förbinder skallens olika ben har slutits för tidigt.

Läpp-, käk- och gomspalt

Läpp-, käk- och gomspalt (LKG-spalt) är en av de vanligaste missbildningarna och i Sverige föds det 150 - 200 barn per år med någon form av LKG-spalt. Spaltens omfattning kan variera från endast en liten spalt i läpp eller gomspene till dubbelsidig spalt genom läpp, käke och gom.

Andra ovanliga ansiktsmissbildningar

Utöver läpp-, käk- och gomspalt och de olika kraniosynostossyndromen behandlar vi barn med andra typer av ovanliga ansiktsmissbildningar. Dessa missbildningar kan förekomma isolerat eller som del i syndrom. Missbildningarna kan drabba hela eller delar av ansiktet och påverka såväl utseende som funktion.

Kärlmissbildningar

Vaskulära anomalier är missbildningar som drabbar kärlsystemet. De vaskulära anomalierna delas upp i två grupper:

  • tumörer (t.ex. hemangiom)
  • kärlmissbildningar (arteriella, venösa, lymfatiska och kapillära)

På Akademiska sjukhuset finns en enhet för vaskulära anomalier där patienter med dessa tillstånd bedöms av flera olika specialister. Pär Gerwins, röntgenläkare och professor i vaskulärbiologi, ansvarar för den vaskulära enheten, som är lokaliserad på röntgenavdelningen.

På mottagningen för vaskulaära anomalier deltar specialister från kraniofacialt centrum. Vissa patienter med vaskulära missbildningar, framför allt de med hemangiom, behandlas kirurgiskt inom kraniofacialt centrum.