Andra kraniofaciala missbildningar

Till kraniofacialt centrum kommer barn med ovanliga ansiktsmissbildningar. Dessa missbildningar kan förekomma isolerat eller som del i syndrom. Missbildningarna kan drabba hela eller delar av ansiktet och påverka såväl utseende som funktion.

Exempel på ovanliga ansiktsmissbildningar är:

  • Hemifacial mikrosomi
  • Ansiktsspalt
  • Hypertelorism

Exempel på syndrom där ovanliga ansiktsmissbildningar kan ingå är:

  • Goldenhar
  • Treacher Collin
  • Kraniofrontonasal dysplasi.

Barn med ovanliga ansiktsmissbildningar behandlas av samma team som behandlar barnen med läpp-, käk- och gomspalt och kraniosynostossyndrom där flera olika specialister ingår. Målet är att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat och att barn med ovanliga ansiktsmissbildningar ska få så goda förutsättningar som möjligt.

Läs mer om: