Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kärlmissbildningar (vaskulära anomalier) - För vårdgivare

Vi utreder och behandlar barn och vuxna med olika typer av kärlmissbildningar och kärltumörer. Verksamheten bedrivs multidisciplinärt vilket innebär att olika specialister samlas i ett team som gemensamt medverkar i att ställa rätt diagnos och på bästa sätt behandla respektive tillstånd.

Vad är en kärlmissbildning?

Kärlmissbildningar, eller vaskulära anomalier som de också kallas, är medfödda missbildningar i olika typer av blodkärl. De kan sitta överallt i kroppen och även om de flesta upptäcks i barn och ungdomsåren så kan de även ge symptom först i vuxen ålder. Symptomen är beroende av vilken typ av kärlmissbildning det är och var den sitter. Vanliga symptom är smärta och svullnad. Kärlmissbildningar kan även vara kosmetiskt missprydande framförallt när de sitter i ansiktet.

Man indelar kärlmissbildningar i de med lågt blodflöde som omfattar kapillära missbildningar (eldsmärken), venösa missbildningar och lymfatiska missbildningar, samt de med högt blodflöde vilka kallas arteriovenösa missbildningar. Dessutom finns komplexa tillstånd där man har flera olika kärlmissbildningar t.ex. Parkes Weber, Klippel- Trenaunay, CLOWES och FAVA.

En separat grupp av förändringar är vaskulära tumörer. I denna grupp återfinns de vanliga hemangiomen men även mer ovanliga förändringar såsom kongenitala hemangiom, kaposiformt hemangioendoteliom, tufted angioma med flera.

Utredning och behandling

Utredningen av en misstänkt kärlmissbildning börjar med röntgen som för det mesta är en magnetkameraundersökning (MR). Därefter samlas det multidisciplinära teamet som tillsammans träffar patienten och gör en klinisk undersökning och patienten får berätta om sina besvär. När diagnosen är fastställd får patienten information om tillståndets natur och olika behandlingsmöjligheter.

De flesta kärlmissbildningar behandlas med interventionsradiologiska metoder som till skillnad från kirurgi inte ger några ärr. De flesta ingrepp görs som dagkirurgiska ingrepp i lokalbedövning men om förändringen sitter i ansiktet behövs normalt narkos. Venösa och lymfatiska missbildningar behandlas med perkutan sklerosering där man via en nål fyller kärlmissbildningen med ämnen som får den att skrumpna och försvinna. Arteriovenösa missbildningar behandlas med embolisering där man via en kateter i ljumsken letar sej fram till missbildningen och stänger av denna genom att fylla de sjuka blodkärlen med s.k. coils eller med lim.

Kirurgi används i enskilda selekterade fall och då ofta i kombination med sklerosering eller embolisering.

Forskning och utveckling

Inom verksamheten bedrivs aktiv forskning och utveckling där resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter och presenteras på nationella och internationella konferenser. Vi är speciellt intresserade av att på en grundvetenskaplig nivå förstå varför kärlmissbildningar uppstår och hur olika behandlingar fungerar.

Vår expertis

Det multidisciplinära teamet består av läkare med olika specialistkompetens och inbegriper plastikkirurger, öron-näsa-hals läkare, hudläkare, barnkirurger, barnortopeder, barnonkologer, ortopedkirurger, kärlkirurger, smärtläkare, röntgenläkare, käkkirurger, patologer och kliniska genetiker. Dessutom ingår fysioterapeut och arbetsterapeuter.

Akademiska sjukhuset har nära kontakt och samverkar med experter på ledande internationella centra i bl.a. Helsingfors, Oslo, Paris, London, Boston och Houston. Detta är viktigt då många av tillstånden är så pass ovanliga att inte ett enskilt centrum får tillräcklig erfarenhet men om man utnyttjar den samlade kompetensen från många centra kan man ofta komma till rätt diagnos och behandling.

Remittera patient till oss

Om du önskar en multidisciplinär bedömning är du välkomna att skicka en remiss till Akademiska sjukhuset. Om du är verksam utanför C-län krävs en specialistvårdsremiss.

Ställ remissen antingen till din kliniska kollega i Uppsala eller till:

Pär Gerwins
Akademiska sjukhuset 
Vaskulära anomalier
BFC/Röntgen
751 85 Uppsala

Vid frågor om kärlmissbildningar och kärltumörer är du alltid välkommen att kontakta verksamhetsansvarig Pär Gerwins på något av följande alternativ:

E-mail: par.gerwins@akademiska.se
Telefon: 073-984 82 07 alternativt 018-611 00 00 (vx), sökare 95616

Koordinator och ansvarig sköterska är Per Pöder som nås på:
E-mail: par.poder@akademiska.se
Tel: 018-611 00 00 (vx), sökare 91189