All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Vi utför undersökningar och behandlingar med hjälp av röntgen, ultraljud, datortomografi (DT), magnetresonanstomografi (MR), positronemissionstomografi (PET), nuklearmedicin och intervention. Vi har även röntgenavdelningar vid Tierps vårdcentrum och Östhammars vårdcentrum.

Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) bildades 2005 genom en sammanslagning av verksamheterna nuklearmedicin och röntgen. På BFC utförs patientbunden diagnostik med användande av medicinskteknisk utrustning som använder flera olika bildgivande metoder, såsom datortomografi, magnetisk resonanstomografi, ultraljud och nukleärmedicinska metoder.

Inom BFC bedrivs även omfattande forskningsverksamhet, såväl rent metodologisk som mer kliniskt, terapeutiskt inriktad.

För dig som är vårdgivare och remittent

ST radiologi

Bild- och funktionsmedicinskt centrum vid Akademiska sjukhuset har ca 20 ST-platser. Kliniken är organindelad och innefattar alla modaliteter, ca 80 läkare och sex olika jourlinjer.

Akademiska sjukhuset erbjuder högspecialiserad vård, och radiologi-ST blir då en mycket spännande och lärorik resa. Våra ST-läkare genomgår ett jourförberedande år inför jourdebut, och därefter följer längre placeringar och fördjupade kunskaper. ST-gruppen har schemalagd undervisning på fyra timmar varje torsdag, och ungefär vartannat år hålls ett ST-internat. Kurser premieras och utöver LIPUS SK-kurserna, anordnar kliniken ett stort antal egna kurser som ST-läkarna uppmanas att delta i.

Forskning och undervisning är en del av vårt uppdrag även på ST-nivå, och utöver 10 veckor till vetenskapligt arbete, är det lätt att gå med i en forskargrupp. ST-läkaren undervisar också aktivt under läkarutbildningens kurser. De allra flesta färdiga specialister väljer att vara kvar på kliniken.

 ST-studierektorer