Forskningsstudier

Det är obligatoriskt att ansöka om godkännande för studier där Bild- och funktionsmedicinskt centrum ska utföra studiespecifika undersökningar. Viktigt att även ansökan för studier som utförs enligt klinisk rutin men där studien kräver fler undersökningar än i rutinvård samt i de fall där studien kräver studiespecifika svar/mätningar och/eller skickas för central granskning. FoU-råden har möte ca en gång i månaden.

Ansökan ska helst vara inskickad till BFC senast två veckor innan mötet, dock allra senast en vecka innan mötet. Blanketten skickas till BFCforskningsrad@akademiska.se.

Mötestider hösten 2020

CT rådet, ansökningar gällande CT, PET/CT, SPECT, Ultraljud och konventionell röntgen - 29/9, 11/11, 9/12. MR rådet, gäller ej PET/MR - 30/9, 11/11, 9/12.