Forskningsstudier

Det är obligatoriskt att ansöka om godkännande för studier där Bild- och funktionsmedicinskt centrum ska utföra studiespecifika undersökningar. Viktigt att även ansökan för studier som utförs enligt klinisk rutin men där studien kräver fler undersökningar än i rutinvård samt i de fall där studien kräver studiespecifika svar/mätningar och/eller skickas för central granskning. FoU-råden har möte ca en gång i månaden.

Ansökan ska helst vara inskickad till BFC senast två veckor innan mötet, dock allra senast en vecka innan mötet. Blanketten skickas till BFCforskningsrad@akademiska.se.

Mötestider hösten 2022

CT rådet, ansökningar gällande CT, PET/CT, SPECT, ultraljud och konventionell röntgen - 29 september, 25 oktober, 21 november, 15 december och 19 januari -23.

MR rådet, gäller ej PET/MR - 29 september, 25 oktober, 21 november, 20 december och 24 januari -23.