Forskningsstudier

Det är obligatoriskt att ansöka om godkännande för studier där Bild- och funktionsmedicinskt centrum ska utföra studiespecifika undersökningar. Viktigt att även ansökan för studier som utförs enligt klinisk rutin men där studien kräver fler undersökningar än i rutinvård samt i de fall där studien kräver studiespecifika svar/mätningar och/eller skickas för central granskning. FoU-råden har möte ca en gång i månaden.

Ansökan ska helst vara inskickad till BFC senast två veckor innan mötet, dock allra senast en vecka innan mötet. Blanketten skickas till BFCforskningsrad@akademiska.se.

Mötestider våren 2022

CT rådet, ansökningar gällande CT, PET/CT, SPECT, Ultraljud och konventionell röntgen - 25 januari, 22 februari, 23 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni samt 23 augusti.

MR rådet, gäller ej PET/MR - 25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni samt 23 augusti.