Forskningsstudier

Det är obligatoriskt att ansöka om godkännande för studier där Bild- och funktionsmedicinskt centrum ska utföra studiespecifika undersökningar. Viktigt att även ansökan för studier som utförs enligt klinisk rutin men där studien kräver fler undersökningar än i rutinvård samt i de fall där studien kräver studiespecifika svar/mätningar och/eller skickas för central granskning. FoU-råden har möte ca en gång i månaden.

Ansökan ska helst vara inskickad till BFC senast två veckor innan mötet, dock allra senast en vecka innan mötet. Blanketten skickas till BFCforskningsrad@akademiska.se.

Mötestider hösten 2023

CT rådet, ansökningar gällande CT, PET/CT, SPECT, DXA, ultraljud och konventionell röntgen - 24 augusti, 26 september, 26 oktober, 21 november, 14 december och 18 januari 2024.

MR rådet, gäller ej PET/MR - 31 augusti, 12 oktober, 23 november och 18 januari 2024.